דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
התכתבויות פנימיות בדוא"ל לא יסווגו כחומר חקירה
27.02.2011

בימ"ש העליון בבש"פ 4264/10 היועץ המשפטי לממשלה נ' פרנקלין (אפרים) נובק קיבל את ערעורו של היועמ"ש להכריז על המשיב, שהואשם במרמה וזיוף נגד רשויות המס בארה"ב, כבר-הסגרה לארה"ב.
הערעור הוא על קביעת בימ"ש המחוזי שפסק שיועברו למשיב תכתובות דוא"ל שנערכו בין משטרת ישראל לבין גורמי החקירה בארה"ב, במסגרת שיתוף הפעולה ביניהם.
היועמ"ש טען שאין הצדקה להעביר את תכתובות הדוא"ל לעיון המשיב, כיוון שלא מדובר בחומר חקירה, אלא בהתכתבויות פנימיות.
נפסק שחובת הגילוי של חומר ראיות, בכל הנוגע להליך הסגרה, ע"פ תקנה 8 לתקנות ההסגרה (סדרי דין וכללי ראיות בעתירות), התשל"א-1970, קובעת שאם הוגשה עתירה להסגרה, רשאי המבוקש או סניגורו לעיין בכל חומר ראיות בכתב הנוגע לעתירה ומצוי בידי העותר.
בהלכות שנפסקו בהסדר המקביל שבחוק סדר הדין הפלילי, לגבי תרשומות פנימיות נקבע שהן אינן פתוחות לעיון ולרוב לא יסווגו כחומר חקירה.
נקבע שלאחר עיון בתכתובות הדוא"ל, אין להיעתר לבקשת המשיב למסור לידיו את התכתובות, שכן אין מדובר בחומר ראיות הנוגע לחקירה, כי אם בתכתובות בנושאים קונקרטיים פנימיים בין גורמי אכיפת החוק בישראל לארה"ב.

Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש