דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
בית המשפט קבע כי יש להחזיר את המחשב לבעליו
09.08.2011

הנאשם בתיק  הפלילי 36545-10-10, אלי וקנין, עתר לבית המשפט בהליך ה"ת 11723-06-11 בבקשה להחזרת תפוס לפי ס' 34 לפקודת סדר הדין הפלילי, אשר הובאה בפני כבוד השופט  נאסר ג'השאן.  הבקשה עוסקת בהשבת מחשבו הנייח, אשר מוחזק ע"י המשטרה מאחר ולטענתה הוא "עשוי לשמש ראיה בהליך משפטי".

העותר טען שכיוון שהודה באשמה אין צורך להחזיק ובמחשב ואף ביכולתה של המשיבה להעתיק את הדיסק הקשיח של המחשב ואין צורך להחזיק במחשב עצמו "פיזית".

המשיבה טענה מנגד שאין בכוונתה לחלט את המחשב, אך המחשב משמש כראייה בתיק ועל כן עומדת היא בסירובה להחזיר את המחשב ובכוונתה להציג את המחשב כראייה בבוא היום וככל שהמבקש יחזור בו מהודאתו.

בית המשפט קבע בציטוטו את סעיף 32(ב1) :

"נתפס מחשב שאינו בשימושו של מוסד כהגדרתו בסעיף קטן (ב) וניתן להפרידו מדבר המגלם חומר מחשב, והמחשב אינו דרוש לצורך חילוטו או הגשתו כראיה לבית המשפט, תחזיר המשטרה את המחשב לאדם שממנו נלקח בתוך 30 ימים מיום תפיסתו, ואולם רשאי בית משפט שלום לצוות על הארכת התקופה האמורה לתקופה שלא תעלה על 30 ימים, ולחזור ולצוות על כך מעת לעת."

כלומר הפקודה קובעת כי יש להחזיר את המחשב לבעליו ככל שניתן להפריד ממנו את החומר המבוקש, וככל שאין המחשב עצמו דרוש לשם חילוטו בעתיד או לשם הגשתו כראייה.

כמו כן צוטט השופט מ' חשין ב "רע פ 1792/99 גאלי נ' משטרת ישראל:

"המשך החזקת החפץ שנתפס בידי המשטרה יש בו כדי לפגוע בזכות הקניין של הבעלים –  מעבר לפגיעה שהייתה בעצם התפיסה –  ומכאן עשויה שתילמד חובה המוטלת על המשטרה – ועל בית-המשפט בשיבתו לביקורת על מעשי המשטרה –  לבדוק ולמצוא לא אך אם תפיסת הנכס נעשתה לתכלית ראויה אלא גם אם המשך החזקת הנכס בידי המשטרה אינו פוגע בבעלים במידה העולה על הנדרש. לשון אחר: שומה עליו על בית-המשפט לבדוק ולמצוא אם קיימת חלופה אשר תשיג את תכלית  "מעצרו" של הנכס, אך פגיעתה בבעל הזכות בנכס תהא פחותה מן הפגיעה בו אם תמשיך המשטרה ותחזיק בנכס" 

כלומר ככל ככל שניתן להשיג את תכלית התפיסה באמצעים שפגיעתם בקניינו של בעל החפת התפוס פחותה, הרי יש לעשות כן.
ועל כן פסק השופט על החזרת המארז וכל חלקי המחשב מלבד הדיסק הקשיח שישאר בידי המשטרה ובנוסף המבקש יהיה רשאי להביא למשטרה דיסק קשיח "ריק" ובמקרה זה, תוך ארבעה ימים מיום מסירת דיסק קשיח "ריק"  לידיה, תעתיק המשטרה באמצעות בעל תפקיד מיומן את כל החומר מן הדיסק הקשיח שבידי המשטרה אל הדיסק שהביא המבקש.

Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש