דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
עפ"ג 8031-05-11 מדינת ישראל נ' גולדמן ואח'
11.09.2011
בית המשפט המחוזי מרכז
עפ"ג 8031-05-11 מדינת ישראל נ' גולדמן ואח'
06 ספטמבר 2011


 לפני:
כב' השופט אברהם טל, סג"נ – אב"ד
כב' השופטת רות לורך 
כב' השופט שאול מנהיים
המערערת מדינת ישראל

נגד

המשיבים 1.  יצחק גולדמן
2.  ניר דותן

<#8#>
פסק דין

בפנינו ערעור על קולת העונש של 9 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים שהוטל על כל אחד מהמשיבים בת.פ. 6655-03-10 (בימ"ש השלום בראשל"צ) לאחר שהורשעו עפ"י הודאותיהם בעבירה של סיוע לארגון ועריכת הגרלות והימורים באינטרנט. המערערת עותרת להטיל על כל אחד מהם, בנוסף למאסר על תנאי, עונש מאסר בפועל שירוצה בעבודות שירות. 

ההליך בבימ"ש קמא

1. עפ"י הנטען בכתב האישום המתוקן, שבו הודו המשיבים במסגרת הסדר טיעון חלקי (ראה נספחים א' ו-ב' להודעת הערעור), לפחות מאמצע שנת 2006 הם עסקו בבניית אתרי אינטרנט במסגרת שותפות ביניהם. במסגרת זו הם בנו אתר להימורים ושימשו לסירוגין, ובמקביל לאחרים, כתומכים טכניים לתפעול האתר. 
במהלך שנת 2008 הקימו המשיבים חברה בע"מ (נאשמת 7 בתיק בימ"ש קמא) ובאמצעותה הם המשיכו להפעיל את העסק לבניית אתרי אינטרנט ותפעולם, וכך סייעה החברה לתפעול ותמיכה טכנית של אתר ההימורים. 
בגין פעולותיהם באתר ההימורים קיבלו המשיבים, יחד עם האחרים, סכום של  כ- 1,000 דולר לחודש בממוצע ובסה"כ הם קיבלו 45,000 ₪. 

2. בטרם החלטת בימ"ש אם להרשיע את משיב 1 התקבל לגביו תסקיר מבחן לפיו אין לו עבר פלילי, מאז שחרורו מצה"ל הוא עבד בתחום האינטרנט. הוא הדגיש שפעל באופן גלוי ומבלי להיות ער להשלכות החוקיות של פעולותיו שרות המבחן התרשם שמדובר באדם נורמטיבי שהבין והפנים את משמעות הסיכונים בפעולותיו ומאחר והרשעתו עלולה להיות אבן נגף בהמשך דרכו העסקית המליץ לסיים ההליכים לגביו ללא הרשעה ובהטלת של"צ. 

3. טרם החלטת בימ"ש קמא אם להרשיע את המשיב 2 התקבל לגביו תסקיר שרות המבחן שהתייחס לרקעו הנורמטיבי, להודאתו בביצוע העבירה ולשיתוף הפעולה שלו עם שירות המבחן. 
שירות המבחן התרשם כי מדובר בעבירה יחידה שאינה מאפיינת את התנהלותו של משיב 2 בדרך-כלל. הוא הפיק את הלקחים המתאימים לעתיד ושואף לקדם חייו בדרך נורמטיבית. לנוכח ההערכה כי הרשעתו עלולה לחבל ביכולותיו התעסוקתיות, שכן במסגרת עבודתו הוא נדרש להציג מרשם פלילי נקי, ומאחר והינו סטודנט למשפטים, המליץ שירות המבחן להימנע מהרשעתו ולהטיל עליו לבצע 350 שעות של"צ. 

גזר הדין של בימ"ש קמא

1. בימ"ש קמא עמד על נסיבות ביצוע העבירה ע"י המשיבים ועל הסדר הטיעון שגובש בין הצדדים לפיו כתב האישום תוקן לקולא. 
במסגרת ההסדר עתרה התביעה להרשעת המשיבים ולהטלת מאסר בפועל לריצוי בדרך של עבודות שירות, בעוד ההגנה עתרה לאי-הרשעה ולהטלת של"צ בהיקף 350 שעות לכל אחד מהמשיבים. 
2. בימ"ש קמא הביא את האמור בתסקירי שירות מבחן וטיעוני הצדדים לעונש. התביעה הדגישה את הסכנות הרבות הטמונות בהימורים מקוונים, היעדר אפשרות הפיקוח ופוטנציאל ההונאה שגלום בהם, כמו גם את חלקם של המשיבים, יחד עם האחרים, בתפעול האתר, תיקון תקלות ושדרוגו מעת לעת. 
ההגנה הדגישה את שיתוף הפעולה של המשיבים מהרגע הראשון, את הודאותיהם ואת העובדה שמדובר בפרשייה מרובת משתתפים, שבה חלקם של המשיבים היה נמוך משל  האחרים.

3. בימ"ש קמא עמד על תכלית החקיקה שעומדת ביסוד האיסור על משחקים אסורים, על הסכנות שבתופעת ההימורים באינטרנט ועל חלקם של המשיבים בביצוע העבירה. בימ"ש קמא קבע כי למרות שחלקם של המשיבים הסתכם בבניית האתר, בתחזוקו ובשדרוגו, עדיין עסקינן במעשה חמור שהופק ממנו רווח ודחה את המלצת שירות המבחן להימנע מהרשעה בדין. 

4. בימ"ש קמא זקף לקולת העונש את הרקע הנורמטיבי של המשיבים, את היות המעשים במדרג הנמוך של העבירה וביחס לחלקם של אחרים שהורשעו בפרשה, שהיא תקדימית מסוגה,  שמתוך כך אין מקום למיצוי הדין. 
בימ"ש קמא לא הטיל על כל משיב עונש מאסר בעבודות שירות, כעתירת המערערת, אלא הסתפק בעונש של 9 חודשי מאסר על תנאי שכל משיב לא יעבור במשך 3 שנים מיום מתן גזר הדין עבירה המנויה בסימן י"ב לפרק ט' לחוק העונשין התשל"ז-1977. 

נימוקי הערעור
1. בימ"ש קמא שגה כשהקל בעונשי המשיבים למרות שקבע שמעשיהם חמורים, שהם בנו את אתר ההימורים, שיפצו ותיקנו אותו ושהשתכרו מביצוע העבירה במשך מספר שנים, ביודעם שהאתר משמש להימורים. 

2. בימ"ש קמא נתן משקל יתר לנסיבותיהם האישיות של המשיבים ולהיותם חסרי עבר פלילי. 

3. בתי המשפט הדגישו לאורך השנים את חומרת העבירה של איסור החזקה או הנהלת מקום לעריכת הימורים אסורים, עמדו על נזקיה ועל הצורך בענישה מחמירה נוכח הנזקים שהיא גורמת לפרט ולציבור. 
הפסיקה הדגישה את אי המוסריות שטבועה בהימורים, שמעודדים עשיית עושר קל, גורמים לבזבוז כספים וטומנים סכנת התמכרות ועידוד פשיעה והכירה בהם כמחוללי פשיעה. 

4. הערכים המוגנים ע"י איסור הימורים נפגעים קשה יותר כשמדובר בארגון הימורים באינטרנט. 

5. המשיבים הקימו ותיחזקו את הפלטפורמה של האתר באופן רציף במשך כשנתיים וחצי ובכך סייעו לארגון משחקים אסורים. עונשי המאסר על תנאי שהוטלו עליהם לא מהווים מענה לחומרת העבירות ולנזק שהן גורמות וסוטים מנורמות הענישה המקובלות. 

6. העונש לא עולה בקנה אחד עם משך ביצוע העבירה ע"י המשיבים לאורך מספר שנים למרות שהיו להם הזדמנויות לחדול מביצועה, ומבלי שנתנו דעתם על ההשלכות החמורות של מעשיהם. 

7. העונש שקבע בימ"ש קמא לא עולה בקנה אחד עם כך שארגון ההימורים נערך באמצעות האינטרנט, שמגדיל את זמינות וציבור המהמרים, שחלק ניכר מהם הם קטינים ומאפשר לבצע מעשי הונאה כלפי המהמרים ולהסוות פעילות עבריינית. 8. בימ"ש קמא שגה בהשוואה שעשה בין המשיבים לבין ניסים משיח, שנידון למאסר על תנאי וקנס, שכן הוא הורשע בסיוע בכך שנתן הלוואה חד פעמית של 100,000 ₪ לבעל האתר, שלא הוחזרה לו, כך שקיים הבדל משמעותי בין פעילותו לבין פעילותם של המשיבים. 

9. בימ"ש קמא שגה כשהקל עם המשיבים בגלל התקדימיות של פסק הדין. 

תשובת ב"כ המשיבים: 
1. יש להתחשב בתיקון של כתב האישום לפיו עבודות התחזוקה של האתר על ידי המשיבים הופסקו בינואר 2009, המשיבים והחברה שהקימו הועסקו כחברה חיצונית שנתנה שירותי תחזוקה לסירוגין יחד עם מתכנתים ואנשי מחשבים נוספים. 

2. יש להתחשב בכך שהיו מי שהחזיקו את האתר ונתנו לו שירותי איכסון במשך כ- 4 שנים לא הועמדו לדין ואילו המשיבים לא הרוויחו מפעילותם של המהמרים, כמו ראשי הקבוצות והסוכנים שהביאו אותם. 

3. המשיבים הם אנשים נורמטיבים שהחזיקו בחברה שהחלק הארי של פעולותיה היה לגיטימי והם לא הואשמו בביצוע עבירות נלוות כמו הלבנת הון. כאשר המשיבים נעצרו הם נאלצו להפסיק את פעילות החברה ופיטרו עובדים. 

4. מתסקירי המבחן עולה שהמשיבים הם אנשים נורמטיביים שתרמו לחברה, הקימו משפחות ובנו קריירה. יש להתשחב בהודאות שלהם ובכך שהורשעו בעבירה של סיוע בלבד. 

5. יש להתחשב בכך שמדובר בנושא תקדימי והפסיקה שהובאה ע"י המערערת מדברת על עבירות חמורות מהעבירה שבה הורשעו המשיבים. 

דיון והכרעה

1. אף אנו, כמו בימ"ש קמא, איננו מקלים ראש במעשיהם של המשיבים שסייעו להקמת ולהפעלת אתר הימורים לא חוקיים באינטרנט בכך שהיו שותפים, יחד עם אחרים, בהקמת האתר, בתחזוקתו, בתיקונו ובשיפוצו במשך כשנתיים וחצי. 

2. מקובלת עלינו גם גישת בית משפט קמא, לפיה לא מדובר במעשים שנמנים על הרף העליון של העבירות שעניינן ארגון הימורים והחזקת מקומות להימורים, גם כאשר מדובר בהימורים באמצעות האינטרנט שפגיעתן באינטרסים המוגנים רעה יותר מאשר הימורים שנעשים שלא באמצעות האינטרנט. 

3. עיון בפסיקה שהוצגה בפנינו מטעם המערערת כתמיכה לבקשתה להטיל על המשיבים עונש מאסר לריצוי בעבודות שירות, מעלה שהמערערים או הנאשמים באותם מקרים הורשעו בניהול והחזקת מקום של משחקים אסורים, בארגון משחקים אסורים (כמו ברע"פ 9140/99 רומנו פד"י נ"ד(4) 349), בעבירות אחרות כמו עבירות מרמה ועבירות אחרות לפי פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ (כמו בע"פ 6474/03 מלכה נ' מדינת ישראל), ובהברחת מכונות מזל מחו"ל בניגוד לפקודת המכס (כמו בת.פ. (י-ם) 1946/01 מדינת ישראל נ' לוי ואח')) זאת בעוד המשיבים, בלי להקל במעשיהם, סייעו לביצוע עבירות של ארגון וניהול משחקים אסורים באינטרנט. 4. בימ"ש קמא זקף לזכות המשיבים, ובצדק, את העובדה שאין להם עבר פלילי, את הדברים החיוביים שנכתבו עליהם בתסקירי המבחן, ואת תרומתם לחברה כפי שעולה מהמסמכים שצורפו להודעת הערעור שהגיש משיב 1 על הרשעתו. אין להלין על כך שבימ"ש קמא לא החמיר עם המשיבים בהתחשב בכך שמדובר בהעמדה לדין תקדימית, גם אם המשיבים היו מודעים לכך שהם מסייעים לפעילות בלתי חוקית של ארגון הימורים באינטרנט. 

5. השוואת עונשי המאסר על תנאי שהוטלו על כל אחד מהמשיבים עם העונשים שהוטלו על ניסים משיח ועוז חקאק בגין אותה פרשה מצדיקה אי הטלת עונשי מאסר בפועל על המשיבים, גם לא בעבודות שירות, אך מן הראוי היה להטיל על כל אחד מהם עונש נוסף של קנס. 

6. המעשים שנעשו ע"י המשיבים לאורך שנתיים וחצי, גם אם נעשו במקביל ע"י אחרים וגם אם אינם עומדים למעלה מהרף התחתון של עבירות ארגון הימורים ואחזקת מקום לשם כך, הרי שהם נעשו למען בצע כסף והמשיבים, יחד עם אחרים, קיבלו סכום של 45,000 ₪ בתמורה למעשיהם. 
איננו מתעלמים מכך שעל החברה, שהמשיבים היו הבעלים והמנהלים שלה מאז תחילת שנת 2009, הוטל קנס מוסכם של 30,000 ₪. 
עם זאת, אנו סבורים שמן הראוי היה להטיל על כל משיב קנס כספי בנוסף לעונש מאסר על תנאי הצופה פני העתיד, וזאת על מנת לבטא את חומרת עשיית המעשים הלא חוקיים למען בצע כסף ועל מנת להרתיע אנשים נורמטיביים כמו המשיבים מלסייע לארגון הימורים (לרבות הימורים באינטרנט) בכל דרך. 
7. לאור כל האמור לעיל, ובהתחשב בכלל שערכאת ערעור איננה ממצה את הדין עם נאשם שהמדינה מבקשת להחמיר בעונשו, אנו מקבלים את הערעור ומחליטים להשית על כל משיב קנס בסכום של 10,000 ₪ או חודשיים מאסר תמורתו. 
הקנסות ישולמו תוך 90 יום. 

<#3#>
ניתן והודע היום ז' אלול תשע"א, 06/09/2011 במעמד ב"כ הצדדים והמשיבים. אברהם  טל, שופט, אב"ד 
סגן נשיא רות לורך, שופטת שאול מנהיים, שופט
הוקלד על ידי: טלי שמואל

Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש