דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
בימ"ש: לא יוחזרו המחשבים ששימשו למשחקי מזל לא חוקיים
22.09.2011
ערר ע"ח 51143-05-11 על החלטת בימ"ש השלום בעכו בתיק ה"ת 34859-04-11, שדחה את בקשת הנאשם להחזרת התפוסים שכוללים 10 כונני מחשב, אשר נלקחו ע"י המשטרה בהגיעה לבית הקפה שבבעלות הנאשם, הנחשד כי ניהל בבית הקפה הימורים לא חוקיים.

הנאשם טען בבימ"ש השלום כי לא מנוהלת בבית העסק כל פעילות אסורה ובניגוד לחוק. 

עוד טען כי החיפוש לא היה כדין, מאחר שנעשה ללא נוכחות שני עדים ושאינם שוטרים, כמתחייב מצו החיפוש. בנוסף טען כי עברו יותר מ- 30 ימים מיום ביצוע את החיפוש והתפוסים לא הוחזרו לעורר.

בימ"ש השלום, מצא כי קיים בסיס ראייתי המצביע על כך כי בבית העסק של הנאשם התקיימו משחקי מזל אסורים וכי התפוסים, כלומר המחשבים, שימשו כמכונות לעריכת משחקים אלה.

בערעור הנדון העלה הנאשם טיעונים שנשמעו בהחלטה המקורית. בנוסף אליהם טען כי טעה בימ"ש השלום עת ביקש המשך החזקת התפוסים לשם השלמת חוות הדעת. וכן ציין כי חובה להחיל בענייננו את סעיף 32(ב1) לפסד"פ , אליו התייחס בית המשפט בבקשה המקורית.

מנגד, ביקשה משטרת ישראל לדחות את הערר והתנגדה להחזרת התפוסים. לטענתה הוראות סעיף 32(ב1) לא חלות במקרה בו תפיסת הציוד היתה מכח הוראת סעיף 235(א) לחוק העונשין. כמו כן ציינה כי קיימות ראיות לכאורה שבבית העסק של העורר התקיימו משחקי מזל אסורים וכי התפוסים שימשו כמכונות לשם עריכת משחקים אלה.

בית המשפט ציין כי אין חולק כי שוטר רשאי לתפוס חפץ בהתקיים יסוד סביר להניח שבחפץ זה נעברה עבירה או עומדים לעבור עבירה או שהוא עשוי לשמש ראיה בהליך משפטי בשל עבירה או כאשר ניתן כשכר בעד ביצוע העבירה  או כאמצעי לביצועה.

בית המשפט קבע כי מחומר החקירה עולה כי יש בסיס ראייתי המצביע על כך כי בבית העסק של העורר התקיימו משחקי מזל אסורים וכי התפוסים שימשו כמכונות לשם עריכת משחקים.

אם כן שתי תכליות להמשך החזקת המחשבים: האחת, תפיסתם של התפוסים ששימשו לביצוע העבירות, והשנייה, האפשרות והיכולת להשתמש בתפוסים כראיה בהליך המשפטי. על יסוד האמור לעיל ברי כי סעיף 32 (ב) לפסד"פ לא חל על התפוסים נשוא הערר.

עוד צויין כי לא מדובר במחשבים המשמשים את בית העסק לפעילותו השוטפת ולניהול מאגר מידע, כהגדרתו בסעיף 35 לפקודת הראיות, אלא, לכאורה, לביצוע משחקים אסורים, משחקי מזל המניבים פרסים.

בנסיבות אלה בית המשפט פסק כי האינטרס של טובת הציבור ומניעת הישנות ביצוע העבירות מצדיק  את המשך החזקת המחשבים, חרף הפגיעה בזכויותיו הקנייניות של העורר, שבמהותה פגיעה מידתית, מצומצמת וזמנית בשלב זה, כל עוד לא הסתיימו הליכי החקירה.

אם כן נדחה הערעור על בסיס אינטרס ציבורי הגובר על הפגיעה בקניין.

Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש