דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
התובע יוכל להעביר את עדותו באמצעות כינוס וידאו מירדן
25.09.2011
בקשת התובע, תושב רצועת עזה, בת"א 1011-06, תביעה לפיצוי נזקי גוף הנגרמה בעת שעבד בישראל, להתיר שמיעת עדי התביעה באמצעות כינוס וידאו (video conference) אשר יבוצע מהעיר רבת עמון שבירדן, וזאת בשל קושי להשיג היתר כניסה לישראל עקב המצב הבטחוני.  

התובע טוען כי ירדן הינה מדינה הנמצאת בקשרים דיפלומטיים עם מדינת ישראל וניתן יהיה להבטיח את הגעתו ואת הגעתם של נציגי הצדדים לשם, תוך הקפדה על ניהול הליך שמיעת העדות בצורה מבוקרת ואופטימאלית.

הנתבעות לא הגיבו לבקשה אך הצדדים השלישיים מתנגדים לבקשה. לטענתם אין ידיעה מהם חוקי המקום בירדן, משלא ניתנה חוות דעת על הדין הירדני, ואם יצליח התובע לצאת לירדן ולתת שם עדות, עדיין לא תהיה לשלטונות הירדניים דרך לאכוף עליו את דיני עדות השקר, שהרי אין הוא אזרח של ירדן.

התובע, בתגובתו לתגובת הצדדים השלישיים, טוען כי בין מדינת ישראל לבין ירדן קיים הסכם שלום וקיימים יחסים דיפלומטיים וניתן יהיה להבטיח קיומו של הליך נאות "ב. כ התובע אף מתחייב לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בשמיעת עדות התובע מירדן.

בית המשפט ציטט את סעיף א(13) לפקודת הראיות [נוסח חדש , ] התשל" -א 1971, המקור הנורמטיבי לגביית עדות של אדם מחוץ לתחום שיפוטו של בית המשפט ופירש כי על בית המשפט לבחון 3 שאלות:

האם הבקשה הוגשה בתום לב  ? האם העדות הנדרשת הינה רלוונטית לשאלות השנויות במחלוקת במשפט? והאם קיימת סיבה טובה המונעת את הופעתם של העדים לחקירה בבית המשפט בישראל?

במקרה זה, כיוון שהעדות הנדרשת היא עדות התובע לא יכול להיות חולק שעדותו של התובע הינה עדות רלוונטית לתביעתו שלו.

שנית, מעיון בתיק עולה כי בשל היות התובע תושב רצועת עזה ומטעמים בטחוניים נאסרה כניסתו של התובע לתחומי מדינת ישראל ומשכך, נבצר ממנו להתייצב בבית המשפט למתן עדותו. 

בנסיבות אלה, בית המשפט קבע כי הבקשה הוגשה בתום לב וכי יש בה כדי להצביע על  "סיבה טובה" המונעת את התייצבותו של התובע בבית המשפט.

עוד הוזכר פסק דינו של סגן נשיא בית המשפט המחוזי בנצרת בעניין  רע"א 35950-04-11, משרד הביטחון נ' אמירה פרג' ואח', בו נדון מקרה דומה, בו נבצר מתושבי רצועת עזה להיכנס לתחומי מדינת ישראל ולמסור עדותם בבית המשפט בישראל. 

בית המשפט המחוזי באותו עניין לא פסל את הפרוצדורה של כינוס וידאו, כפיתרון ראוי למצבים מעין אלה. אדרבה, בית המשפט המחוזי העלה את האפשרות שהעדים יעידו בדרך זו ממדינה ניטראלית בה יתאפשר לנציג הצד שכנגד להיות נוכח בדיון ויובטחו התנאים הנדרשים לשם קיומו של בירור משפטי הוגן  . 

רצועת עזה, כך נפסק, אינה עונה על הדרישות האמורות, ולו מן הטעם ששולטת בה ישות עוינת לישראל ונמנעת מן הצד שכנגד האפשרות להיות נוכח בעת מתן העדות.

אך בעניין ירדן מדובר במדינת חוק, בעלת יחסים דיפלומטיים עם מדינת ישראל, ואין מניעה שאזרחי ישראל, לרבות נציגי הצדדים בתיק זה, יכנסו לתחומי ירדן ויהיו נוכחים בעת מתן העדות.

בית המשפט נעתר לבקשה, ככל שהיא נוגעת לעדותו של התובע.

כל ההוצאות הכרוכות בניהול ההליך, לרבות ההוצאות הכרוכות בנסיעת נציגי הצדדים למקום הדיון, יחולו, בשלב זה, על התובע.

Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש