דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
בית משפט קבע כי בביצוע עסקה באינטרנט קיימת אחריות משותפת למזמין העסקה ולחברה
03.10.2011
ב ת"ק 60253-10-10 פריטל נ' גלויבר תיירות בע"מ עותרת התובעת להשבת תשלום אשר שילמה באמצעות האינטרנט לחברת גוליבר תיירות בגין חופשה אשר לא מומשה על ידה.

התובעת פנתה אל החברה דרך האינטרנט במטרה להזמין חופשה. לטענתה, לאחר מילוי פרטיה לרבות פרטי כרטיס האשראי שלה באתר הבינה כי נציג החברה יפנה אליה על מנת לאשר את ההזמנה.

משלא קיבלה התובעת כל תשובה או אישור לביצוע ההזמנה, הזמינה חופשה חלופית. לאחר מכן חוייבה על ידי החברה, באמצעות כרטיס האשראי שלה, בתשלום בסך 6,606 ₪.

לטענת התובעת, מילוי פרטיה באתר האינטרנט מהווה, לכל היותר, הצעה ומשלא קיבלה החברה את ההצעה, כלומר לא שלחה אישור, הרי שלא נקשר בינן הסכם מחייב. תימוכין לאמור מוצאת היא גם בתנאים הכללים באתר חברת גוליבר במסגרתם נקבע מפורשות כי ההזמנה הינה על תנאי מתלה וזאת עד לקבלת אישור הספק ומסירתו למזמין. 

לטענת גוליבר תיירות, הרי שההזמנה אושרה ומשכך, הועברו אל הנתבעת הן הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ההזמנה והן שני מסרונים אשר במסגרתם אושרה ההזמנה. 

התובעת, במענה לטענה לפיה לא מילאה כראוי את פרטי הדואר האלקטרוני שלה גורבת כי לו אמנם לא היתה ממלאת את הדואר כראוי הרי שהחברה היתה מקבלת בחוזר הודעת שגיאה . זאת ועוד, לטענתה- נציג חברת גוליבר תיירות פנה אליה במועד מאוחר יותר באמצעות הדואר האלקטרוני ומשכך, הרי שהיתה לו כתובתה האלקטרונית הנכונה. 

בית המשפט ציין כי מהמסמך אותו הציגה התובעת – מסך סיום ההזמנה - עולה כי הובהר לה מפורשות כי אישור ההזמנה יבוצע בדואר אלקטרוני ובמסרון.
כלומר לא הייתה מוצדקת ציפייתה לקבלת שיחה מנציג של החברה.

באשר למשלוח הודעת הדואר האלקטרוני - מהראיות עולה כי אין עוררין שהתובעת לא קיבלה כל הודעת דואר אלקטרוני שכן, החברה עצמה טוענת שהתובעת לא קיבלה ההודעה באמצעות הדואר האלקטרוני הואיל והקישה כתובת שגוייה ומשכך, למעשה אין מחלוקת שהתובעת לא קיבלה הודעה כאמור. 

יתרה מכך, חברת גוליבר תיירות אף לא הציגה כל תיעוד למשלוח הודעת דואר אלקטרוני  וכן, לו אמנם הכתובת היתה שגוייה הרי שהחברה היתה מקבלת הודעת דואר חוזרת ממנה עולה כי המשלוח לא צלח.

באשר למסרונים- הוצגו על ידי חברת פרטנר מסמכים מהם עולה כי המסרונים – ככל שנשלחו על ידי גוליבר -לא התקבלו במכשיר הטלפון הסלולארי של התובעת. 

יחד עם זאת, מתוך הודעת חברת פרטנר ניתן ללמוד כי אין תיעוד היסטורי המלמד האם הקו של התובעת היה חסום לקבלת שירותי תוכן של ספקי תוכן חיצוניים. נקבע אם כן כי הוכחה שליחת המסרונים ואולם מאידך הוכח גם כי המסרונים לא התקבלו.

לסיכום בית המשפט ציין כי התנהלותה של התובעת אף היא לקתה באשם תורם. בהקשר זה הסביר בית המשפט כי גם לו טרם נכרת החוזה הרי שהיו הצדדים מצויים בשלב המשא ומתן בו חלה על הצדדים לנהוג בתום לב בהתאם להוראת סעיף 12 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג- 1973 . נגזרת של חובת תום הלב האמורה, מטילה חובת זהירות הדדית וחובת זהירות עצמית אשר הפרתה יש בה בכדי להקים טענה בדבר אשם תורם.

בית המשפט קבע כי התובעת הפרה את חובת הזהירות המוטלת עליה ומשכך, חל עליה אשם תורם לנזק אשר אירע לה דהיינו לגביית תשלום בגין ההזמנה אשר הוזמנה בעבורה ואולם, לא מומשה על ידה. בנסיבות, נקבע כי האשם התורם של התובעת יש בו בכדי להשית עליה אחריות בשיעור של 50% מנזקה אשר יש לקזז מחיוב החברה.

אשר על כן , חברת גוליבר תיירות חויבה להשיב לתובעת מחצית בסך 3,303 ₪ מהחיוב. כמו כן, תישא החברה בהוצאות התובעת בסך של 500 ₪. 

Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש