דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
נדחתה טענה להפרת זכויות יוצרים
17.10.2011
ת"א 26485-09-11 הינה בקשה למתן צו מניעה זמני אשר יורה לחברת צוק מנרה בע"מ לחדול מלהשתמש בתמונה נשוא כתב התביעה על גבי פרסומיה, לרבות אתרי אינטרנט ועלונים פרסומיים; כמו כן בקשה להורות לצוק מנרה להסיר ולאסוף את כל שלטי החוצות בהם מופיעה התמונה. 

בפיהם של המבקשים, הם קייקי כפר בלום ובית הלל ש.מ, שתי טענות : האחת, הטעיה הגלומה בהפצת התמונה; והשנייה, הפרת זכויות יוצרים. 

בנושא ההטעיה - בתמונה המדוברת נראית הגב' ליאת אלימי, כשהיא בתוך סירת גומי, יחד עם בני משפחתה והם שטים בנהר הירדן. הסירה ו/או הקיאק אינם נושאים כיתוב או סימן זיהוי כלשהו. מדובר בסוג של סירה/קיאק, אשר כל אתרי אטרקציות הקיאקים עושים בהם שימוש. 

טוענים קייקי בלום כי יש לראות סימן זיהוי מיוחד בצבע של הסירה. ראשית, אך לא הוכח כי צבע זה הינו ייחודי למבקשים וגם אם כך היה, לא ניתן לומר שאדם סביר, לקוח פוטנציאלי, יזהה את הסירה כשייכת לאתר הספציפי רק בגלל הצבע. גם על המשוטים לא נמצא סימן זיהוי כלשהו. 

משלא הוכחה ייחודיות כלשהי בתמונה, אין בסיס לטענה של הטעיה. 

בבקשה נטען כי זכויות היוצרים בתמונה שייכות למבקש השני, דימיטרי יאנקיס, אשר צילם את התמונה. למרבה הפליאה, לא צורף תצהיר של המבקש וכל הטענה נסמכת על תצהירו של מנהל המבקשת.

מנהל המבקשת טען, כי צלם התמונה פועל בשטח החברה ומטעמה, לצרכים מסחריים ואשר הוא זה שמסר את הזכויות בצילומים, באופן בלעדי לידיה של קייקי בלום.

עיון בבקשה ובנספחיה מגלה כי לא צורף שום הסכם או כתב הנחיות או מסמך כלשהו הקושר בין קייקי בלום לצלם ואף התברר כי הצלם אינו חלק מעובדיה של החברה.

עוד יש לומר כי הטענה שהצלם פעל בשטח קייקי בלום לא הוכחה כיוון שלא הוכח כי השטח שייך לחברה . 

אם כן הטענה בדבר זכויות יוצרים נדחתה אף היא.

ניתן ללמוד מפסק דין זה כי בית המשפט אינו קובע כי התקיימה הפרת זכויות יוצרים באינטרנט אלא אם הוכח מעל לכל ספק כי זכויות היוצרים אכן שייכים למבקשים.


Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש