דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
ארקיע תפצה בגין כשל של חברת התעופה ממרוקו בביצוע של עסקה שנחתמה מול ארקיע דרך האינטרנט
24.10.2011

התובעת בת"ק 2615-01-11, גב' רבקה ובן זוגה מר אלקס סלע, הזמינו טיול מאורגן באמצעות הנתבעת, חברת "ארקיע אינטרנשיונל בע"מ" דרך אתר האינטרנט של החברה. סלע השאילה מארגון "יד שרה", לצורך הטיול, כיסא גלגלים תוך התחייבות להשיבו. אין מחלוקת בין הצדדים כי סלע עשתה כן לאחר אישורה של נציגה מטעם ארקיע, כי אכן יכולה היא לקחת עמה את כיסא הגלגלים.

בהגיעם לשדה התעופה בקזבלנקה, נוכחו בני הזוג כי כיסא הגלגלים חסר. ניסיונותיהם לאתר את כיסא הגלגלים עלו בתוהו. משום כך, נאלצה התובעת לוותר על חלק ניכר מהאתרים, וכן לקחת מוניות. משום כך, מבקשת התובעת בתביעתה לחייב את הנתבעת בסכום כולל של 15,000 ₪ בגין אי הנוחות, העדר הנאה מהטיול ועוגמת נפש וכו.

ארקיע בכתב הגנתה כופרת באחריות. לטענתה, אין היא אלא סוכנת ומתווכת בין המוביל האווירי, חברת "רואיל אייר מרוקו" לבין סלע. כך שלמעשה שימשה כסיטונאית בלבד.

כמו כן, לדידה, בהתאם לאמור בחוק התובלה האווירית, התש"ם – 1980  ולאמנה לאחוד כללים בדבר תובלה אווירית בינלאומית" כל תלונה בנוגע להיזק כבודה, ובמקרה שלפנינו אובדן כיסא הגלגלים, הינו בתחום אחריותו הבלעדית של המוביל האווירי..".

ארקיע הוסיפה בכתב הגנתה וטענה, כי למרות שהיא אינה אחראית לאובדן, מיד עם הפנייה אליה, ניסתה היא לסייע ככל הניתן. כך, מסרה את אמצעי ההתקשרות עם חברת "רואיל אייר מרוק".

בהמשך שלחה ארקיע הודעה כי אין לחברת "רואיל אייר מרוק" נציגות בישראל.

אם כן נשאר לקבוע מהי אחריותו של ספק שירות לחו"ל כלפי מזמין השירות?

המגמה המשפטית כיום באירופה היא להטיל אחריות כמעט מוחלטת על ספק השירות/חבילה. יש הרבה היגיון בטענה זו. בדרך כלל רוכש הצרכן חבילה שלמה הכוללת טיסה, מלון, הסעות, סיורים, הדרכות, ביטוח, וכו' וכו'. יהיה זה קל מאוד מבחינת הספק להיפטר מהצרכן ולשולחו לכל אחת מהחברות האחרות. לתלונות על הטיסה? פנה לחברת התעופה, לסיור פנה למדריך, למלון, פנה למלון בחו"ל, היזק בכבודה פנה למוביל האווירי, וכן הלאה. ברור לחלוטין שהצרכן הבודד איננו יכול להתמודד עם כך.

בהסכם תנאי התקשרות נכתב בסעיף 9.1:

"אחריות המארגן

כל שירותי התובלה הנוגעים לטיסות השכר לרבות התובלה האווירית והיבשתית, האיכסון והסידורים האחרים (להלן: "השירותים"), מבוצעים ע"י המארגן ו/ או עובדיו ו/או שליחיו ו/ או נציגיו ו/ או מי מטעמו כסוכנים בלבד של ספקי השירותים ומתווכים להזמנות בלבד, המארגן ו/או עובדיו ו/ או שליחיו ו/ או נציגיו ו/ או מי מטעמו, אינם מקבלים על עצמם, הן במישרין והן בעקיפין , כל אחריות לנזק כלשהו מסוג כלשהו הנובע מהשירותים או הקשור בהם לרבות תקלות, מוות, מחלה, אובדן, אי ביצוע, ביצוע לקוי, איחור, או אי נוחות שיגרמו לנוסע או לכבודתו תוך כדי קבלת השירות או לנובע מהם. אין ולא תהיינה לנוסע כל תביעות מכל סוג שהוא, כספיות או אחרות, העשויות או העלולות לנבוע מהשירותים או בקשר אליהם נגד המארגן, עובדיו, שליחיו, נציגיו, או מי מטעמו

אחריות המוביל:

המוביל ישא באחריותו כמפורט בכרטיס הטיסה ובכפוף לכל דין , לרבות אמנת ורשה ותיקוניה ולא תישמע כל טענה כנגד המארגן בכל אשר במסגרת אחריותו של המוביל כמפורט בכרטיס הטיסה".

בית המשפט ציין כי אין זה טריוויאלי כי סלע תצליח להשיג את חב' "רואיל אייר מרוק", כאשר לחברה זו אין כל נציגות בישראל. כאמור, אפילו ארקיע נחלה כישלון חרוץ. ברור שטענה כזו מטרתה פשוט להיפטר מהתובעת ולמנוע לקבל את המגיע לה. וטענה כזו בוודאי ובוודאי שאי אפשר לקבל.

לכך יש להוסיף כי בימינו אלו, עידן הטלפוניה הזולה והאינטרנט, אין למעשה כל צידוק לספק שירות שכל תפקידו הוא קבלת הזמנות. הרי בקלות יכלו בני הזוג לפנות לחב' סיטונאית אחרת בחו"ל. כל היתרון בהזמנה דרך ספק שירות ישראלי הוא בכך שיש לצרכן עם מי לדבר, למי לבוא ולהתייעץ, ואל מי לפנות במקרה של תקלה.

עם זאת, אכן צודקת ארקיע, כי בהתאם לאמור בחוק התובלה האווירית והאמנת וורשה, במקרה של אובדן כבודה או חפץ אחר, האחריות רובצת על המוביל האווירי. ברם, במקרה שלפנינו, מצב זה איננו מתקיים הואיל ואין למוביל האווירי כל נציגות בישראל.

בבחינת המקרה הועלו שתי נקודות: על הלקוח לקבל את אשר הובטח לו - במסגרת דיני החוזים ודיני הגנת הצרכן – והאחריות צריכה להיות על ספק השירות. אין חולק כי הצרכן לא קיבל את שהובטח לו. שנית, הספק צריך להתנהג בהוגנות וחובה עליו לדעת על תקלות שיכול או צריך היה לדעת.

לפיכך טענת ארקיע נדחית על הסף. כאמור משאין לחב' "אייר רואיל מרוק" כל נציגות ישראלית ומשלא ניתן לאתרה, הרי שאין מנוס מהטלת אחריות על ארקיע.

בדבר הפיצויים נפסק 4,000 עלות כיסא הגלגלים וכן סכום עוגמת הנפש והוצאות כאלפיים ₪.

ניתן להבין מפסק דין זה כי באופן עקרוני בית המשפט מטיל אחריות על המוביל בעסקה אינטרנטית המתווכת ע"י חברה מארגנת אך משלא קיימת נציגות ישראלית  של המוביל  האחריות תוטל על המתווך והמארגן.

Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש