דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
הורשע בסיוע לארגון ועריכת הגרלות והימורים
02.12.2011

אתר הגרלות והימורים הוא מקום עבודתו של הנאשם השלישי בת"פ 6655-03-10 , איתי יצחק פז, ולמעשה הסיבה לכתב האישום. במסגרת הסדר טיעון, הודה הנאשם בכתב אישום מתוקן המייחס לו עבירה של סיוע לארגון ועריכת הגרלות והימורים, לפי סעיף 225 לחוק העונשין, התשל"ז 1977.

לפי הסדר הטיעון המדינה עתרה לעונש של הרשעה ושישה חודשי מאסר בפועל שירוצו בעבודות שירות, ואילו ההגנה תהיה חופשייה בטיעוניה. כמו כן היה ובית המשפט לא יקבל את עמדת ההגנה לאי הרשעה, יעתרו הצדדים לעונש של מאסר מותנה וקנס בסכום שיקבע בית המשפט. 

הנאשם שימש כקלדן נתונים של אתר הימורים אינטרנטי. במסגרת תפקידו זה, ביצע הנאשם פעולות שונות וביניהן עדכון הימורים, פתיחת קופסאות הימורים, מתן אשראי וביטול של הימורים. הכול בהנחיית נאשם אחר בתיק, שותפיו וראשי קבוצות המהמרים השונים. 

עבור פעולות אלו השתכר הנאשם סכום של כ-2000 ש"ח לשבוע, ובסך הכול השתכר במשך תקופת פעילותו זו סך של - כ 48,000 ₪. המדינה, היא המאשימה בתיק זה, עתרה לענישתו של הנאשם עונש של הרשעה ושישה חודשי מאסר בפועל שירוצו בעבודות שירות. 

נדונה חומרת תופעת ההימורים באינטרנט בכלל, וחומרת העבירה המיוחסת לנאשם בפרט. המדינה, אף הסבירה כי תפקידו של הנאשם בארגון היה קריטי ומשמעותי, והיווה למעשה את אבן היסוד לביצוען של עבירות הימורים נוספות שבוצעו בפרשיה בה עסקינן. 

לעניין אי ההרשעה, ציינה המדינה כי על בית המשפט לבחון את הנסיבות הקונקרטיות של הנאשם בהתאם להלכת כתב. לדבריה, אין בהרשעת הנאשם מעין פגיעה אנושה בחייו וכי אינטרס הציבור גובר על נסיבותיו האישיות של הנאשם. מכאן שמקרהו של הנאשם אינו כזה המצדיק הפעלת חריג אי ההרשעה.

הסנגור הצביע על כך שהנאשם שיתף פעולה כבר מחקירתו הראשונה. בנוסף לשיקולים אלו הצביע גם על השיקול התעסוקתי, שלטעמו עומד לקולת ענישת הנאשם. זאת מן הטעם כי הנאשם בעל רישיון תיווך במקרקעין אשר אחד מן הקריטריונים לקבלתו הינו היעדר עבר פלילי.

נמצא כי אין בנסיבותיו האישיות של הנאשם כדי להצדיק הימנעות מהרשעתו בדין ועל כן הוא הורשע. באשר לעונש הראוי לנאשם, אין חולק כי מעשי הנאשם אינם נמנים עם המעשים המצויים ברף הגבוה ביותר או ברף הביניים בין מעשי המעורבים בפרשיה זו.

נוכח כל האמור, נגזרו על הנאשם מאסר על תנאי  לתקופה של 9 חודשים, והתנאי הוא כי במשך 3 שנים הנאשם לא יעבור עבירה בה הורשע בתיק זה, או כל עבירה אחרת לפי סימן יב' בפרק ח' לחוק העונשין. בנוסף יושת על הנאשם קנס בסך של 10,000  ₪ או 4  חודשי  מאסר תמורתו. 

Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש