דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
דיני אינטרנט תא"מ 13848-02-10 שרוביני נ' סעדי
22.12.2011
בית משפט השלום הרצליה בתאריך: 13/11/2011תא"מ 13848-02-10
בפני:  1. כב' השופט/ת סיגל רסלר-זכאי
תובע:  1. מותקי שרוביני באמ צעות עו"ד דני ניסן
 - נגד -  
נתבעים:  1. מוסטפא סעדי באמצעות עו"ד בדרנה

פסק דין
לפני תביעה בסדר דין מהיר ע"ס 50,000 ₪.

התובע, מר מותקי שרוביני, בונה ומעצב אתרים עבור לקוחות פרטיים ועסקיים. התובע נשכר על ידי גב' בן שבת להקים אתר מכירות אינטרנטי בשם "בייבי ביי". התובע שכר לשם כך את שירותיו של הנתבע, מר מוסטפא סעדי, על מנת שיבצע עבורו את פרויקט הקמת האתר.

בהתאם לנטען בכתב התביעה, בשל טענות בנוגע לאי עמידה בלוחות הזמנים, הגב' בן שבת ביטלה את התקשרותה עם התובע ובשל כך נגרמו לו נזקים כמפורט בכתב התביעה בהיקף של 50,000 ₪. 

ישיבת ההוכחות נערכה ביום 14 אפריל 2011 במהלכה העידו התובע, הגב' גל בן שבת והנתבע. במסגרת הישיבה הוסכם על ידי ב"כ התובע כי תכתובות המייל שהוחלפו לאורך התקופה בין הצדדים יוגשו במסגרת חקירת העדים הגם שלא צורפו לתצהירי הצדדים. בשל תקלה טכנית, הגם שנמסרו המסמכים הם לא נסרקו במערכת ונדרשה הגשתם בשנית, בנסיבות אלו התעכבה מלאכת כתיבת פסה"ד. (ציטוטים שיובאו להלן הינם מדיון זה – ס.ר.ז.) הצדדים הגישו סיכומיהם בכתב.

טענות התובע

לטענת התובע סיכם עם הנתבע כי הקמת אתר המכירות תושלם עד לחודש יוני 2008 וכי התשלום יבוצע בארבעה תשלומים חודשיים שווים ע"ס 2,500 ₪ כ"א, החל מחודש מאי ועד לחודש אוגוסט 2008. לטענת התובע עד למועד הגשת התביעה הנתבע לא סיים את פרויקט הקמת האתר (להלן: "הפרויקט"). 

בסיכומיו הדגיש התובע את חשיבות העמידה בלוחות הזמנים והפנה גם לעדותה של הגב' בן שבת לפיה סיכמה עימו כי הפרויקט יושלם בחודש יוני 2008 וכי במועד זה האתר לא הושלם. התובע טען כי כתוצאה מהתנהלותו של הנתבע ומחדליו נגרם לו הפסד הכנסות בשיעור של 30,000 ₪, פגיעה בשמו הטוב לרבות עוגמת נפש בשיעור של 10,000 ₪.

טענות הנתבע

לטענת הנתבע לוח הזמנים לביצוע הפרויקט היה חודשיים וחצי מיום תחילת העבודה היינו – 16 יולי 2008. הנתבע הודה כי עד למועד הסיום המשוער לא הושלם הפרויקט, אולם לטענתו העיכובים נעוצים ונבעו מהתנהלותו הלקויה של התובע. בנוסף, הפנה הנתבע להתנהלותו הלקויה של התובע אשר דרש ממנו להמנע מלפרוע את התשלומים במועדם בטענות שהובהרו כטענות סרק ושקריות. 

הנתבע טען כי ביום 26 יולי 2008 השלים את הפרויקט למעט מערכת הסליקה, אשר לא הותקנה באשמתו של התובע. עוד טען הנתבע לדרישות ועיכובים נוספים שנגרמו על ידי התובע.

דיון והכרעה

המסגרת ההסכמית בין הצדדים הינה הצעת המחיר מיום 12 אפריל 2008 שנשלחה על ידי הנתבע לתובע (נספח א' לכתב ההגנה- הוגשה וסומנה נ/1). מעדויות הצדדים והמסמכים שצורפו לכתבי הטענות שוכנעתי כי סוכם בעלפה ביניהם כי התמורה שתשולם על ידי התובע תופחת ל- 10,000 ₪ בלבד, היות ואפיון האתר בוצע על ידי התובע. (ראו לענין זה עדות התובע , עמ' 5 לפרוטוקול הדיון וחשבונית ששוגרה על ידי הנתבע ביום 15 מאי 2008 על סך של 10,000 ₪ בלבד).

במסגרת ההצעה תואר הפרויקט באופן הבא: "מערכת חנות מקוונת המיועדת לאפשר הקמה וניהול של חנות באינטרנט בשיטת "עשה זאת בעצמך" שיכולה לתפקד כעסק בפני עצמו או כסניף נוסף לעסק קיים".

עוד פורטו בהצעה מאפינים כלליים נוספים לפרויקט, הרלבנטיים לענייננו הם: ממשק מכירות קבוצתיות קל וידידותי, ממשק "קניה מרוכזת" לפי קטגוריות,מס' אפשרויות תשלום שונות לרבות סליקה און ליין ותמיכה ב- SSL שיתופי או פרטי. 

במסגרת ההצעה ניתן פירוט תקציבי ולפיו בגין אפיון ותכנון האתר ישולם סך של 2,000 ₪ (אשר הופחת בסופו של דבר), עבור עיצוב האתר ישולם סך של 3,000 ₪ ועבור תכנות האתר ישולם סך של 7,000 ₪ (פריט זה כלל בין היתר מערכת סליקה).

זמני הפיתוח שנקבעו בהצעה היו שבוע לאפיון, חודש לפיתוח ועיצוב וחודש נוסף להרצה ותיקון באגים. תנאי התשלום נקבעו בהצעה ל- 30%/40%/30%, מחשבונית שנשלחה מאוחר יותר על ידי הנתבע עולה כי שונו המועדים כפי שפורט לעיל.

לענין "שינויים ותוספות" נקבע בהצעה:- "שינויים ותוספות יוגדרו ככל דרישה אשר חורגת מן ההגדרה הבסיסית ואשר דורשת עבודה נוספת. ..."

עוד פורט בהצעה, במסגרת "הגדרות כלליות" כי:-

"לוח הזמנים כפוף להנחה כי לא יהיו עיכובים מצד הלקוח. 

הוספת תחומים או אגפים חדשים יתומחרו בנפרד.

איחור בהגשת חומרים מצד הלקוח לא יעכב עמידה במועדי תשלומים מסוכמים. 

עם סיום העבודה, תיערך הערכה לגבי התכולה והתאמתה להצעה המוקרית."

בהתאם לסיכום נשלחו על ידי התובע לנתבע ארבע המחאות ע"ס 2,500 ₪ למועדי פרעון החל מיום 10.05.2011 ועד ליום 10.08.2011.

בחקירתו הנגדית הודה התובע כי סוכם בין הצדדים שהפרויקט יושלם לאחר חודשיים וחצי (עמ' 5 ש' 23). התובע טען כי אישר את ההצעה יום לאחר קבלתה, היינו ביום 13 אפריל 2008. מאידך בעת שנדרש להתייחס לתכתובת מייל מיום 25 אפריל 2008 (הוגשה וסומנה נ/2 ) הודה כי רק במועד זה סוכמו תנאיי התשלום והתמורה הסופית בגין ביצוע הפרויקט (עמ' 5 ש' 13). כשנדרש להסביר את פשר התכתובת מיום 29 אפריל 2008, בה הבהיר הנתבע כי אינו יכול להתחיל בביצוע הפרויקט :-

השיב כי רכש את הדומיין רק ביום 1 מאי 2008 וכן כי בין הצדדים התעוררו בעיות ושאלות אשר לא סוכמו במסגרת ההצעה למשל- אחסונו של האתר בשרת של התובע או של הנתבע. (שם, ש' 14-30). 

לפיכך, המסקנה המתבקשת היא כי הפרויקט אושר לביצוע רק ביום 29 אפריל 2008. בנוסף, בהעדר סיכום לעניין איחסונו של האתר ונוכח העיכוב ברכישת הדומיין, הודיע הנתבע מיידית כי יהיה בכך כדי למנוע ממנו את התחלת העבודה על הפרויקט. בנסיבות אלו הרי שבהתאם לסיכום שהיה בין הצדדים ובהעדר עיכובים נוספים, היה על הנתבע לסיים הפרוייקט לכל המוקדם עד לאמצע יולי 2008. 

טענת התובע לפיה סוכם בין הצדדים כי הפרויקט יושלם עד יוני 2008 אינה נכונה ונדחית. יוער לענין זה כי העובדה שסוכם בין התובע לבין הגב' בן-שבת אחרת, כלל אינה רלבנטית למערכת ההסכמים בין התובע לבין הנתבע. הבטחות שמסר התובע לגב' בן-שבת הינן במסגרת היחסים החוזיים ששררו בינו לבינה בלבד.

עוד, בהמשך חקירתו הנגדית הודה התובע כי דרישתו לנתבע לקבלת עיצוב ראשוני ביום 15 מאי 2008 חרגה מהמוסכם בין השניים, היות ובהתאם למוסכם נתנה לתובע שהות של חודש להשלמת העיצוב. לפיכך, שיגור עיצוב ראשוני ביום 19 מאי 2008 לא היוותה חריגה או הפרה של ההסכם. (שם, ש' 28). הערות לעיצוב שוגרו על ידי התובע בשיתוף עם הלקוחה ביום 22 מאי 2008 (הוגש וסומן נ/5 ). 

לתוספות ושינויים - הודה התובע כי ביום 21 מאי 2008 ביקש מהנתבע לבדוק אפשרות של תרגום האתר ל- 5 שפות. דרישה שחרגה מהדרישות המוקדמות עליהן סוכם כאמור. (שם, ש' 31). עוד, טען התובע כי הנתבע התחייב לאפשר גם מכירות "אישיות" דרך האתר. בחקירתו ולאחר שאומת עם המפרט הטכני של ההצעה (אשר עיקריו הובאו לעיל) הודה כי הדבר לא נכלל במפרט אך סוכם טלפונית מאוחר יותר. (עמ' 8 ש' 28-30)

לעיכובים - הודה התובע כי כבר ביום 22 מאי 2008 פנה אליו הנתבע בדרישות למערכת סליקה ודרש ממנו להתקשר לענין זה עם חברת Tranzila (מייל מיום 22 מאי 2008 הוגש וסומן נ/7 ). התובע טען כי מכיוון שבמועד זה טרם הסתיים עיצוב האתר המתין ולא ביצע את ההתקשרות בהתאם לדרישתו של הנתבע (עמ' 7, ש' 4-7). בהמשך הודה התובע כי רק ביום 23 יוני 2008 קיבל אישור מחברת Tranzila להתקשרות (הוגש וסומן נ/11). אם לא די בכך, הרי שביום 7 יולי 2008 שלח הנתבע אל התובע מייל לפיו מערכת ה"טרנזילה" אינה מתאימה. התובע הסביר כי עד ליום 15 יולי 2008 לא נמצא שרת להעביר אליו את האתר וכי רק ביום 18 יולי הועבר הDNS. בחקירתו וכהסבר נוסף להתנהלותו טען התובע כי האתר עדיין לא היה גמור בנקודת זמן זו ולכן אין לכרוך בין הדברים. התובע הודה כי השרת אליו היפנה את הנתבע "של ארתור" לא ענה על הדרישות הטכניות. וכי רק ביום 21 יולי 2008 הופנה הנתבע לאתר השלישי של "טיפ טיפה" (הוגש וסומן נ/17 ) (עמ' 9 ש' 28-29) וביום 24 יולי 2008 נמסרו לו פרטי החשבון וניתן האישור לליאור מחברת "טיפ טיפה" לאפשר לנתבע להעלות את האתר (הוגשו וסומנו גם כן נ/17 צ"ל נ/18 ו נ/19 בהתאמה). ממועד זה טען הנתבע כי האתר פעל. (עמ' 14 שורות 7-16). הנתבע הודה כי היה למעשה איחור של 20 יום, אולם, גם במועד זה טרם קויימו מלוא הדרישות הטכניות על ידי התובע. (עמ' 15 שורות 1-17)

יוער, כי הגב' בן שבת תמכה בגרסתו של התובע, אולם מחקירתה עלה באופן מפורש כי ההבטחות והסיכומים שהיו לה עם התובע לא עלו בקנה אחד עם ההסכם שנכרת בין התובע לנתבע. מנגד, מגרסתה של הגב' בן-שבת עלה כי התשלומים בוצעו על ידה במועד ומראש לתובע וכי טענות התובע כי ביטלה את ההמחאות לא היו נכונות. גם לדבריה האתר היה קיים "מבחינה פיזית" כבר ביולי 2008, אולם התפעול בו לא היה מושלם. יודגש כי טענותיה הופנו למערכת הסליקה, אשר כאמור וכפי שפורט לעיל, הרי שהתובע הוא שעיכב השלמת החיבור למערכת זו.

מכל האמור לעיל, שוכנעתי כי הנתבע פעל בהתאם למוסכם בינו לבין התובע. טענת התובע כי סוכם על השלמתו של הפרויקט ביוני 2008 נדחתה על ידי כאמור. עוד הובהר והוכח על ידי הנתבע כי העיכובים והשינויים נבעו מהתנהלותו הלקויה של התובע, עליה התריע והלין הנתבע מעת לעת. מכל האמור שוכנעתי כי דין התביעה להדחות ואף מוטב היה לו לא היתה מוגשת כלל. נזקיו של התובע נבעו מהתנהלותו אל מול הנתבע ומהתנהלות לקויה אל מול הלקוחה שלו אשר לא גובתה במערכת ההסכמים שהיתה לו עם הנתבע. בנסיבות אלו אין לו להלין אלא על עצמו. לפיכך אני דוחה את התביעה. התובע ישא בהוצאות הנתבע ובסכ"ט עו"ד בסך של 7,500 ₪. 

ניתן היום, טז' חשון תשע"ב, 13 נובמבר 2011, בהעדר הצדדים

Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש