דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
משרד החינוך יפצה בשל הפרת זכויות יוצרים בקליפ
28.12.2011
הפרת זכויות יוצרים בדרך של פרסום קליפ של 'כל שנה מתחילה', אשר הלחין התובע ב ת"א 10488-07, עמוס ברזל, באתר האינטרנט "צפונט", שהוקם ע"י משרד החינוך, היא הסיבה למחלוקת בתיק. 

לטענת ברזל, לאחר פנייתו הוסר השיר מאתר צפונט אך השימוש בקליפ נמשך שכן משך כל זמן היותו באתר ניתן היה להורידו ולהשתמש בו.

בנוסף נטען כי נעשה שימוש בקובץ שבו כלול השיר גם באתר היחידה הדרומית של משרד החינוך ובאתרים נוספים של המשרד.  גם לאחר מכן הוסיפו אתרים אלו לפרסם את השיר בצירוף הקליפ. ברכת שנה טובה הכוללת את הקליפ שעושה שימוש ב"מסטר" של התובע כקובץ מצורף נשלחה על ידי משרד החינוך לעובדים. 

ברזל טוען כי כל הזכויות בשירים ובעיבודים לרבות זכות היוצרים, זכות השעתוק, הזכות המוסרית ושאר זכויות הקניין הרוחני נתונות לו. התביעה הוגשה בעילות של הפרת זכויות יוצרים; הפרת זכות המוסרית; גזל, עשיית עושר ולא במשפט וחוסר תום לב מצד משרד החינוך.

משרד החינוך חולק על טענות ברזל כי הוא בעל זכות היוצרים. לטענתו אין כלל מדובר ביצירה והמסטר שהתובע טוען לבעלות עליו אינו קניין רוחני. הוא מתאר כי בכל יצירה יש זכות יוצרים למי שכתב את המילים, הלחין, וכן קיימות זכויות קניין רוחני למבצעים. ברזל כתב אמנם את הלחן אך את זכותו כמלחין השיר הוא העביר לאקו"ם וכך גם באשר לזכויותיו כאחד מחברי הלהקה שביצעה את השיר. עמדת הנתבעת היא כי לא קיימת כלל זכות במה שהתובע מכנה 'מסטר' (שהיא היצירה הסופית לפי ברזל).

טענה אחרת שמעלה משרד החינוך היא כי האתרים שבהם לכאורה בוצעו ההפרות אינם מופעלים על ידי משרד החינוך ולכן אין יריבות. לחילופין נטען כי גם אם הייתה הפרה הרי שזו תוקנה מייד והשירים הוסרו. נטען גם כי נעשה ביצירות שימוש הוגן.  עמדת המשרד היא כי מדובר באתרים הפתוחים בפני תלמידים ומורים באופן חופשי וללא תמורה ללא שיש בהם פעילות מסחרית אלא מדובר בכלי לימוד ותקשורת בין המורים לתלמידים.

לגבי קביעת היותה של ההקלטה יצירה, ברזל הסכים כי הוא אינו זה שכתב את מילות השיר אלא רק את הלחן וכן כי הביצוע אינו שלו אלא של להקת שיר, שהוא אחד ממשלושת חבריה. עם זאת התקבלה עמדתו של ברזל כי העיבוד שנערך לשיר על ידו באמצעות ההקלטה הוא בגדר יצירה הנהנית מהגנה.

המדובר בפעולה המצריכה ידע ומיומנות, בחירת מכשיר הקלטה מתאים, בחינת המקום ממנו תבוצע ההקלטה, כיוון עוצמות ואיכויות ושמירת ההקלטה. בכל אלה הושקעה מקוריות ויצירותיות מצד ברזל ויש לראות גם בעיבוד המוקלט של השיר יצירה הראויה להגנה. אף התקבלה הטענה כי היצירה שנוצרה עם ההקלטה של היצירה המוזיקלית היא שלו וכי הוא בעל זכות היוצרים בה.

לגבי ההפרה, הביצוע של השיר הועתק ושולב ללא הסכמת ברזל בתוך קליפ שהפך ליצירה אחרת. אותו קליפ הופץ לאתרים שונים במסגרת משרד החינוך ובהמשך אף שולב בתוך ברכת שנה טובה שנשלחה. אותם אתרים שבהם נעשה שימוש בביצוע השיר היו אתרים שונים החוסים תחת צלו של משרד החינוך גם אם אינם האתר המרכזי של המשרד. מכל הנ"ל עולה כי נעשה שימוש שלא כדין ומפר בזכות היוצרים של ברזל ביחס לשיר.

משרד החינוך אף טען לקיומן של מספר הגנות ובהן הטענה כי המדובר בשימוש שנעשה בשיר לצרכי לימוד אך כיוון שלא לא הוברר כי השימוש בו היה אך ורק לצרכי לימוד או הוראה מוביל לאי תחולתה של ההגנה בדבר שימוש הוגן לפי החוק.

לבסוף נפסק פיצוי שישלם משרד החינוך לברזל בסך 20,000 ₪ בגין הפרת זכויות יוצרים וכן בגין הפרת זכות מוסרית ו-5,000 הוצאות ושכ"ט עו"ד. 

ניתן לראות כי בבואו לבחון שאלת הפרה של זכויות יוצרים באינטרנט מתייחס בית המשפט לשאלות בדבר היות העבודה "יצירה" הנהנית מהגנה על זכויות יוצרים, האם הוכח כי לתובע יש זכות על היצירה, האם זכות זו הופרה ואם כן האם חלה הגנה של שימוש הוגן או אחרת ולבסוף סכום הפיצוי לו זכאי התובע.

Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש