דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
המחשבים התפוסים של החשוד בעבירה של "הפעלת מקום הימורים" ישארו בידי המשטרה לזמן בלתי מוגבל
06.01.2012
השבת התפוסים - מחשבים, לידי הנאשם ב בה"ת 44075-11-11, שאול דניס, היא שהביאה את המאשימה, משטרת פתח תקווה, להגיש ערר על החלטת בית משפט השלום בפתח תקווה, ע"ח 800-12-11.

במסגרת חיפוש שנערך בעסקו של דניס נתפסו מחשבים. בצו החיפוש נכתב כי החיפוש/תפיסה מתבקש בשל חשד לביצוע עבירה של "הפעלת מקום הימורים". 

לאחר מכן הוגשה בקשה להחזרת התפוסים אשר התקבלה. כעת טוענת המשטרה כי סמכות תפיסת המחשבים קמה לה מכוח סעיף 235(ב) לחוק העונשין ועל כן אינה מוגבלת בזמן לתפיסתם ולפיכך שגה בית משפט קמא עת הורה על השבתם.

מנגד טוען דניס כי העוררת שואבת סמכותה מכוח סעיף 32(ב) לפקודת סדר הדין הפלילי המגביל את סמכות תפיסתה ל- 48 שעות אלא אם ביקשה הארכה מבית משפט – דבר שלא ארע במקרה שבפנינו ולפיכך תפסה בתפוסים שלא כדין.

נקבע כי עסקינן בשתי מערכות דינים נפרדות המסדירות את סמכויותיו של שוטר לתפוס חפצים, כאשר סעיף 235 לחוק העונשין מייחד את התפיסה לכלים ומכשירים המשמשים למשחקים והימורים אסורים.

במקרה שבפנינו פנתה המשטרה לקבלת צו ובמסגרתו הוצהר כי "נעברה עבירה של הפעלת מקום הימורים".

כבוד השופטת קמיר-וייס נעתרה לצו והורתה על תפיסת מכונות הימורים אסורות וזאת לאחר שהובאו בפנייה ידיעות שביססו הבקשה. כפי שעולה מהדיון שהתקיים בפני בית משפט קמא וכן מהחלטה נשוא הערר, התשתית הראייתית לגבי המחשבים – כי בוצעו באמצעותן עבירות הימורים, הינה מוצקה.

לפיכך, עולה כי במועד בקשת הצו היה למשטרה "יסוד סביר להניח", היינו ראיה כלשהי, המבססת סבירותו של החשד, תהא זו ראיה שנתפסת במישרין בחושיו של מי שמחליט על המעצר או ראיה הבאה לו ממקור הנראה בעיניו בתום-לב, כמהימן לכאורה כי אותם מחשבים שנתפסו שימשו בעבר למשחקים אסורים – לפיכך היה בסמכותם, ללא צו שיפוטי ללכת ולתפוס את המחשבים מכוח סעיף 235 לחוק העונשין. 

יחד עם זאת הגם שקיבלו צו שיפוטי, למען הזהירות ומכוח הפסד"פ אין בכך כדי לשלול את סמכותם להחזיק כיום במכשירים – מחשבים, מכוח חוק העונשין. 

לפיכך הערר התקבל  ונפסק כי המחשבים ישארו בידי המשטרה.

Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש