דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
הליגה האנגלית זכתה בערעור על זכויות יוצרים כנגד אתר אינטרנט ישראלי
16.05.2012
בפאנל של שלושה קבעו שופטי ביהמ"ש העליון כבוד המשנה-לנשיא א' ריבלין, כבוד השופט ח' מלצר וכבוד השופט נ' הנדל כי בניגוד לקביעתו של ביהמ"ש המחוזי, אכן התקיימה הפרה של זכויות יוצרים בע"א 9183/09 של ליגת הכדורגל האנגלית The Football Association Premier ע"י בעליו של אתר האינטרנט "Livefooty". אתר האינטרנט מציע לציבור הגולשים אפשרות לצפות במשחקי כדורגל בשידור חי,  בלא תשלום,  וזאת בלא שקיים בידו היתר או רישיון להעברת שידורי המשחקים.  זהותו של בעל אתר האינטרנט אינה ידועה לבעלת זכויות היוצרים. 

במסגרת האתר מציין בעליו באופן מפורש,  כי מטרתו היא לאפשר לגולשים לצרוך באופן חופשי – ללא תשלום – שידורים של אירועי ספורט.

בית המשפט המחוזי  דחה את תביעתה של הליגה והורה להמציא לבעל האתר את כתב התביעה באמצעות ספקיות האינטרנט.  שם נקבע, כי הזהות האנונימית היא חלק מיתרונותיה של רשת האינטרנט,  וכי יש לאפשר לפלוני להביע עמדה בשאלות העומדות לדיון, גם אם אינו מעוניין להזדהות. פלוני התייצב אפוא בתביעה באופן אנונימי, באמצעות בא-כוחו.

כמו כן, נוכח הסכמת הצדדים ובהתאם לעמדת היועץ המשפטי לממשלה,  נקבע,  כי אכן קיימות זכויות יוצרים בצילום אירועי ספורט. עם זאת,  סבר בית המשפט כי יסוד ה"שידור"  אינו מתקיים במקרה של העברה בטכניקה של הזרמה ("streaming"),  וזאת שכן הגדרת השידור בסעיף זה – כך  נקבע – היא תלוית טכנולוגיה,  ומתקיימת אך במקום בו מדובר ב"העברה קווית או אלחוטית"  של תכנים.  עוד סבר בית המשפט כי פלוני "הרים את הנטל להראות כי העברת משחקי הכדורגל של הפרמייר ליג,  ללא תשלום,  באתר האינטרנט שלו,  מהווה מימוש של זכותו לשימוש הוגן".

ביהמ"ש העליון הבהיר כי עיקר השאלה היא,  אפוא,  אם העברת המשחקים בטכניקת ההזרמה עולה כדי "שידור".  כן הובהר כי נוסח החוק קובע כי שידור של יצירה מתקיים מקום בו מדובר ב"העברה קווית או אלחוטית". תיבה זו נועדה להבהיר כי שידור יכול להתקיים במגוון אמצעים,  וכי השידור  – במהותו – אינו מותנה או מוגבל באמצעי הטכני המשמש להעברתו.  משכך,  אין מניעה שהזכות לשדר יצירה מוגנת תחול גם על שידורים באמצעות רשת האינטרנט,  לרבות בטכניקה של הזרמת אינפורמציה.
נמצא,  אפוא,  כי העברת תכנים באמצעות רשת האינטרנט בטכנולוגיית "הזרמה"  עולה כדי "שידור"  בניגוד לקביעתו של המחוזי.

כן צוין כי בעל האתר היה מודע להפרה שבוצעה במקרה זה,  כפי שעולה – בין היתר – מהדברים שציין במפורש על גבי האתר שלו. לא זו אף זו, בעל האתר אף פעל לעידוד ושידול לקיומה של ההפרה. 

נמצא,  אפוא,  שוב בניגוד לקביעת המחוזי, כי השימוש שעשה בעל האתר ביצירה במקרה שלפנינו אינו הוגן", וזאת – בין היתר – נוכח העובדה שנעשה שימוש ביצירה כולה,  במועד ובאופן הפוגעים בצורה משמעותית בשוק של היצירה המוגנת.  בעל האתר נמצא אם-כן אחראי להפרת זכויותיה של הליגה בשידור המלא של שחקי הכדורגל.

נשאר לקבוע בנוגע לחשיפת זהותו של בעל האתר. התפיסה היא,  שיש להתיר לדוברים להתבטא – בגבולות המותר –באופן אנונימי,  בכדי לאפשר להם לומר את דבריהם באופן חופשי וללא חשש.  לעומת 
זאת,  בהקשר של פגיעה נטענת בקניין רוחני,  מדובר בתחרות בין אינטרסים קנייניים, מתחרים.  במקרה כזה האנונימיות אינה משרתת את עצם הביטוי או את תכליות ההכרה בקניין הרוחני. להיפך.  במקרה זה, הסתרת זהותו של פלוני רק מאפשרת לו לחתור תחת התפיסות העומדות בבסיס ההכרה בזכויות היוצרים,  ולפגוע בתמריצים הקיימים להמשך הפקת היצירות.

בית המשפט לא מצא כי ניתן – בנסיבות התיק הזה – לעשות שימוש במתווה הדיוני המחייב את ספקיות האינטרנט לפעול בהתאם לאמור בפסק-הדין כיוון שלא ניתן לראות בספקיות האינטרנט כמעין נתבעות 
בהליך, ומכל מקום בהליך שבפנינו אין בכך כדי לשנות מן המסקנה הסופית.

השאלה העיקרית הצריכה הכרעה בהקשר זה היא אם קיימת לבעל זכויות היוצרים עילה ישירה נגד ספקית הגישה לאינטרנט,  ואם כן – מהם הסעדים שמקנה לו אותה עילה.

נפסק כי בהיעדר הסדר חקיקתי לא ניתן להורות על חשיפת פרטיו של בעל האתר. פאנל השופטים הסכים כי על המחוקק לדאוג לכך שלא לעולם חוסן,  וכי ניתן יהא להיפרע ממעוולים כמו בעל האתר ושכמותו.

Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש