דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
החל תהליך אישור הצעת החוק נגד דואר זבל
02.12.2007


ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית שני סעיפים מרכזיים בהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס` 33), התשס"ו-2005 אשר נועדה לחסום הצפת מנויי ערוצים מקוונים בהודעות בלתי-רצויות.

במסגרת החוק יוטלו קנסות על מפרסמי הודעות מסוג זה, אשר בנוסף יחוייבו לשלם פיצויים בגובה אלף ש"ח למנוי על כל הודעה שלא בהסכמתו, וללא צורך בהוכחת נזק.
הסעיפים שאושרו כוללים איסור על משלוח פרסומות באמצעות פקס, דוא"ל או SMS באם לא התקבלה הסכמה מפורשת מצד הנמען, כאשר בסעיף השני מופיעים הסייגים לסעיף הראשון, לפיהם:

א. הנמען מסר את פרטיו למפרסם בעת רכישת מוצר או שירות, ומתוך ידיעה כי פרטים אלו ישמשו לקבלת פרסומות.

ב. הפרסומת קשורה למוצר או לשירות הנרכש, או שניתנה לנמען האפשרות על ידי המפרסם להודיע על סרובו לקבל פרסומות, אולם הנמען לא הודיע על סירובו זה.

 

 


Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש