דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
הטלפון הנייד בראי המשפט הפלילי
19.03.2007
בית המשפט המחוזי בירושלים התייחס לפני ימים מספר לשאלה מהו מעמדו של הטלפון הנייד בראי המשפט.
בסוגיה שהובאה נדרשה הכרעה האם חוקרי המשטרה יכולים לדלות פרטים ממכשיר טלפון נייד לאחר מעצר חשוד באופן חופשי או שמא עליהם להצטייד בצו מתאים חתום ע"י שופט המאפשר חדירה למחשב.
 
סעיף 4 לחוק המחשבים התשנ"ה-1995 מגדיר חדירה למחשב באופן הבא : "חדירה באמצעות התקשרות או התחברות עם מחשב, או על ידי הפעלתו, אך למעט חדירה לחומר מחשב שהיא האזנה לפי חוק האזנת סתר, התשל"ט-1979"
 
במקרה המדובר ביקשו חוקרי המשטרה להגיש לבית המשפט פלטי הודעות SMS שנשלחו ממכשירו של החשוד.
הסנגורים התנגדו להגשת הראיה בטענה כי מכשיר סלולרי הוא מחשב ומשכך נדרש צו מתאים על מנת לערוך בו חיפוש ובאין צו מתאים יש לפסול את הגשת הראיה ע"פ עקרון "פירות העץ המורעל". (עקרון "פירות העץ המורעל" הוא עקרון משפטי הפוסל כל ראיה שהושגה שלא כדין).
 
יש לציין כי במקרה הנ"ל הצטיידה המשטרה בצו שופט המאפשר תפיסת חומר מחשב במסגרת חיפוש בחצרים ולכן בית המשפט טען כי אין להידרש לשאלה האם טלפון נייד נכנס להגדרה של מחשב.
 
בית המשפט הצליח הפעם "לחמוק" מדיון בסוגיה המורכבת ופטר עצמו בהכרעה מקומית נקודתית ללא דיון במהות השאלה ואולם בעתיד הקרוב תידרש הכרעה בדיונים פליליים כמו גם בדיונים אזרחיים האם טלפון נייד כפוף לחוק המחשבים התשנ"ה-1995 או שמא ראוי לראותו כמכשיר טלפון רגיל או להתאים לו חקיקה מיוחדת.
נראה כי התשובה לכך באין חקיקה מיוחדת תהיה כי טלפון נייד דינו כמחשב.
 
חוק המחשבים מגדיר מחשב כך:"מחשב" - מכשיר הפועל באמצעות תוכנה לביצוע עיבוד אריתמטי או לוגי של נתונים, וציודו ההיקפי, לרבות מערכת מחשבים, אך למעט מחשב עזר;". 
כיום, אין חולק על כך כי מכשירי טלפון נייד מצוידים בתוכנות הפעלה ומשמשים למעשה כמחשבים ניידים המאחסנים תוכן, מבצעים פעולות עיבוד תמלילים, מאפשרים גלישה באינטרנט וכדומה.
 
משכך, אין כל סיבה שבתי המשפט לא יראו בהם מחשבים לכל דבר ונראה כי זהו הכיוון המתגבש כיום בפסיקה.

 

 

 

Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש