דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
הצעת חוק הגבלת גישה לאתרי אינטרנט למבוגרים, התשס"ו-2006
04.03.2007

הכנסת השבע-עשרה

הצעת חוק של חבר הכנסת
אמנון כהן

פ/892/17

הצעת חוק הגבלת גישה לאתרי אינטרנט למבוגרים,
התשס"ו-2006

הגדרות
1.
בחוק זה -

"אתר למבוגרים" - אתר אינטרנט שמהותו העיקרית עיסוק במין, באלימות, או בהימורים;

"זיהוי פיזי" - אמצעי פיזי, אלקטרוני או ביומטרי, אשר יאמת את זהות המשתמש במחשב, בנוסף לשימוש בסיסמה.

חסימת אתרי אינטרנט
2.
ספק שירותי אינטרנט יחסום את הגישה לאתר למבוגרים ולא יאפשר גישה אליו, אלא באמצעות זיהוי פיזי.

עונשין
3.
(א)
ספק שירותי אינטרנט העובר על הוראת סעיף 2 דינו - מאסר שנה וקנס של 20,000 ₪.(ב)
ספק שירותי אינטרנט שהורשע בעבירה לפי סעיף קטן (א), יישלל רישיונו בנוסף לכל עונש אחר, לתקופה שלא תפחת משישה חודשים.

תחילה
4.
תחילתו של חוק זה 30 ימים מיום פרסומו.


דברי - הסבר

כיום פרוץ התחום באינטרנט, כך שקטינים נחשפים לאתרים העלולים להזיק להם ולחינוכם ולספק להם תמונת מציאות מעוותת ומזיקה.
הצעת החוק באה לצמצם מצבים אלו, על ידי יצירת מצב בו אתרים אלו חסומים מלכתחילה, ופתיחתם תתאפשר רק על ידי מפתח פיזי שיזהה את המשתמש. כך תצומצם הגישה לאתרים אלו לקטינים.
הצעת חוק זהה הונחה על שלחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת יחיאל חזן
(פ/2682) ועל-ידי חבר הכנסת יצחק וקנין (פ/3858).
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שלחן הכנסת ביום
י"ד בתמוז התשס"ו - 10.7.06
Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש