דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור מתן שירותי שימוש באינטרנט לקטין), התשס"ז-2007
22.02.2007
הכנסת השבע-עשרה
 
הצעת חוק של חבר הכנסת אברהם רביץ
פ/2146/17
 
הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור מתן שירותי שימוש באינטרנט לקטין), התשס"ז-2007
 
הוספת סעיף 367א
1.
בחוק העונשין, התשל"ז-1977[1], אחרי סעיף 367 יבוא:"איסור מתן שירותי שימוש באינטרנט לקטין
367א.
בעל עסק או עובד בעסק לשימוש באינטרנט תמורת כסף, הנותן לאדם שלא מלאו לו שמונה עשרה שנים להשתמש באינטרנט, דינו - מאסר ששה חדשים."
דברי הסבר
לקטינים תחת גיל 18 אין את שיקול הדעת הנכון והזהירות הראויה להימנע מהסיכונים הכרוכים בגלישה באינטרנט, הן מחשיפה לאתרים שאינם ראויים לקטינים והן מיצירת קשר וירטואלי העלול להביא לתוצאות קשות מבחינה חינוכית ומוסרית עד כדי גלישה לתחום הפלילי.
בניגוד לגלישה בבית פרטי שם אמור להיות פיקוח מינימלי של ההורים על התכנים והאתרים המותרים לגלישה להם נחשף הילד הרי שהמקומות המיועדים לגלישה בתשלום אין דין ואין דיין ואיש הישר בעיניו יעשה. רבו המקרים בהם נגררו קטינים אחרי מתחזים למיניהם כשהם נופלים לרשת האינטרנט בלי יכולת להיחלץ.
הצעת חוק זו באה לקבוע כי כשם שאלכוהול אסור למכירה לקטינים, וכשם שסיגריות מוגבלות בגיל, כך ייאסר למכור שירותי גלישה חופשיים לקטינים.
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א` באדר התשס"ז - 19.2.07
Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש