דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
משלוח מסמך באמצעות תוכנת "עדכנית" אינו מהווה המצאה כדין
06.09.2009

השופטת יהודית שופטמן מבית המשפט המחוזי בתל אביב פסקה בע"א 2495/08 עדס ליאורה נ' גרמיזא אברהם כי המצאת מסמך באמצעות תכנת "עדכנית" לא תשמש כראיה לכך שהדואר הגיע למענו, הואיל ואין אישור אלקטרוני המורה כך על פי ההגדרה הקבועה בתקנה 497ב'1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.  בסימן זה -
"כתובת דואר אלקטרוני" - כתובת במערכת דואר אלקטרוני;
"מנגנון הזדהות מאובטח" - מנגנון המשלב אמצעי חומרה ותוכנה, הניתן לשליטתו הבלעדית של בעליו, והמאפשר את זיהוי בעליו באופן ייחודי";
"מערכת דואר אלקטרוני" - מערכת המשמשת להעברת מסרים אלקטרוניים, שמתקיימים בה כל אלה:
(1)   היא מספקת לשולח אישור, החתום בחתימה אלקטרונית מאובטחת, על הגעה או אי-הגעה של כל מסר אלקטרוני ששלח אל כתובת הנמען במערכת (להלן - אישור מסירה אלקטרוני);
(2)   היא מאפשרת גישה לכתובת הדואר האלקטרוני רק באמצעות מנגנון הזדהות מאובטח, ומתעדת גישה כאמור;
(3)   המערכת נוקטת, באורח סדיר, אמצעי הגנה סבירים מפני חדירה אליה ומפני שיבוש בעבודתה, העלולים לפגום במהימנות המידע שבה.

לדברי השופטת " מערכת 'העדכנית' אינה מספקת לשולח אישור החתום בחתימה אלקטרונית על הגעה - או אי הגעה - של המסר האלקטרוני שנשלח.

לסיכום, קביעתה של השופטת שופטמן קובעת כי מסמך אשר מונפק ומועבר שלא על פי התקנות המנויות בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, אינו קביל לעניין דיני המצאה.

Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש