דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
בית המשפט קבע כי הפרום הנאות לדון בתובענה הוא בישראל
29.09.2009


השופט כרמל מבית המשפט המחוזי בירושלים דחה את הבקשה להורות כי כתב התביעה הוגש שלא כדין  בת"א  3160/09 Spiegel - Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG ואח' נ' גיל קופטש.

המשיב בבקשה, הגיש כתב תביעה כנגד המבקשים לתשלום פיצויים בעילות הבאות: הפרת זכויות יוצרים וקניין רוחני, לשון הרע, הגנת הפרטיות, הפרת חובה חקוקה, רשלנות, ועשיית עושר ולא במשפט. בכתב התביעה נטען, כי המבקשים פרסמו בשבועון "דר שפיגל" וברשת האינטרנט, תמונה של המשיב, שעברה עיבוד ובאופן שתוצג כדמותו של אדולף היטלר, ובצמוד לה נכתב "הנאצי הגדול".

המשיב המציא את כתב התביעה למר כריסטוף שולט נציג השבועון הגרמני בארץ.

המבקשים, אשר מקום מושבם בגרמניה, הגישו בקשה להורות כי כתב התביעה לא הומצא להם כדין.

כמו כן, במהלך הדיון בבקשה דן השופט בדוקטרינת "הפורום הלא נאות" העוסקת בברירת מקום השיפוט בין בית משפט המוסמך בישראל ובין בית משפט זר.

השופט ציטט בהחלטתו מפסקי הדין  ע"א 300/84 אבועטיה נ' ערבטיסי, פ"ד לט(1) 365, 386-384 ובבג"ץ 8754/00 רון נ' בית הדין הרבני הגדול, פ"ד נו (2) 625, 656-654 שם נקבע כי " בהתעורר שאלה של ברירת מקום שיפוט בין בית משפט מוסמך בישראל לבין בית משפט זר, שאף הוא בעל סמכות בינלאומית לדון בתובענה, רשאי בית המשפט בישראל בתנאים מסוימים למחוק את התביעה שהוגשה לו כדי שזו תנוהל בפני בית המשפט הזר".

אך המבחן המכריע לבחינת תחולתה של דוקטרינת "הפורום הלא נאות" הינו האם הפורום המקומי הנו "הפורום הטבעי" לדון בתובענה או שקיים פורום טבעי זר בעל סמכות לדון בתובענה. מבחן זה מוכרע בהתחשב במכלול נסיבותיו של המקרה.

יישום הכללים על המקרה הנדון מראה כי בית המשפט הישראלי נאות לדון בעניין שכן, ההפרה בוצעה באמצעות האינטרנט ומופנית לישראל, השבועון מפורסם בכל העולם בתפוצה רחבה בין השאר למדינת ישראל, השימוש בתמונה נעשה בישראל והאוביקט המופיע בצילום הנו ישראלי, הפרסום נערך בחלקו בשפה העברית וכוון לקהל ישראלי. לפיכך, הפרסום, כוון במידה לא מבוטלת לקהל ישראלי הגם שנערך ברובו בשפה הגרמנית. כמו כן, הנזק הנטען לתובע נגרם בישראל, על רקע המוניטין שיש לו בישראל.

לאחר בחינת הטענות ומשמצא השופט כרמל לנכון כי בית המשפט הישראלי הוא הפורום הנאות ולו הסמכות לדון בתובענה שהוגשה וכי התביעה נסובה על הפרת זכויות יוצרים ברשת האינטרנט כאשר הפעילות והתכנים מכוונים בין היתר למדינת ישראל, בשפה העברית ולקהל יעד נרחב בעולם ולא רק לקהל היעד בגרמניה, דחה את הבקשה כאמור.
.

Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש