דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
תק 004629/09 (ירושלים) ערן שפי נגד מלון ישרוטל המלך שלמה החוף הצפוני
28.01.2010

1. בפני בקשת הנתבעת מס' 2 להורות על העברת הדיון בתובענה שהוגשה בתיק זה לבית המשפט לתביעות קטנות באילת או לחילופין – בת"א, בטענה של חוסר סמכות מקומית, ולחילופין לדחיית התובענה בשל היעדר סמכות מקומית (להלן: "הבקשה").על פי האמור בבקשה, המקום שנועד ליצירת ההתחייבות הינו מלון ישרוטל "המלך שלמה" באילת (להלן: "המלון"), מקום המעשים כפי שעולה מכתב התביעה הינם במלון באילת, וכי משרדה הרשום של הנתבעת מס' 2 הינו בתל-אביב, על כן, לשיטתה מצירוף הזיקות המנויות בתקנה 2 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז-1976 (להלן: "תקנות השיפוט בתביעות קטנות"), עולה כי הסמכות המקומית נתונה לבית המשפט לתביעות קטנות באילת, ולחילופין לבית המשפט לתביעות קטנות בתל-אביב.התובע, שהינו תושב ירושלים, התנגד בתגובתו להעברת הדיון, וטען שלבית משפט זה קיימת סמכות לדון בבקשה, מהטעמים שהעסקה בוצעה דרך רשת האינטרנט, והאישור לה התקבל באמצעות האינטרנט. בנוסף צירף התובע מספר החלטות של בתי משפט לתביעות קטנות אשר קיבלו טענה דומה ודחו את הבקשה להעברת הדיון, מחמת היעדר סמכות מקומית, בעסקאות שבוצעו באינטרנט.סמכותו המקומית של בית המשפט לתביעות קטנות נקבעה בתקנה 2 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדר דין), התשל"ז –1976, אשר קובעת:תביעה תוגש לבית המשפט שאזור שיפוטו הוא אחד המקומות המנויים להלן, והוא על אף האמור בכל הסכם שבין בעלי הדין; ואלה הם:מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע;מקום יצירת ההתחייבות;המקם שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות;מקום המסירה של הנכס;מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים;בתביעה שכנגד – מקום הגשת התביעה המקורית"מהנתונים שהוצגו בפני עולה כי מקורה של ההתקשרות בהצעה שהוצעה לתובעים באמצעות האינטרנט, וכי האישור לה התבצע אף הוא באמצעות האינטרנט.הלכה היא כי לגבי התקשרות הנעשית באמצעות האינטרנט, קיימת סמכות מקומית בכל רחבי הארץ. הטעם לכך הינו שבאמצעות האינטרנט הופך השירות לנגיש, ומגיע לביתו של הצרכן. אמצעי זה מייתר את הצורך בפעולה באמצעות סניפים, יחד עם זאת הוא עשוי להשפיע גם על הסמכות המקומית ואין לצפות שאדם שערך את כל ההתקשרות דרך ביתו, יאלץ להגיע לעיר אחרת רק לשם מימוש זכותו לתבוע את הנתבעת בבית המשפט. כבוד השופט גד גדעון פסק בסוגיה כלדהלן: בהיות האינטרנט מקום פיזי-גיאוגרפי, יש לקבל את טענת התובע לעניין מקום כריתת החוזה...מעבר לאמור, נראה כי לא ראוי היה להעלות הטענה לעניין הסמכות המקומית, כאשר הנתבעת מבססת את עסקיה, בין היתר, על ביצוע הזמנות האמצעות האינטרנט, ע"י לקוחות מכל רחבי הארץ " ר' בשא(די') אולסייל. קום בע"מ נ' יוסף הלפר 14/09[פורסם במאגרים].

ראו בעניין זה גם את החלטת כבוד השופט יחיאל בתק (חי') 09-03-15739 קווי חופשה בע"מ נ' סוזן ועקנין [פורסם במאגרים:

"...

8.

9.

10.

]לא אחת נפסק, כי ברכישות באמצעות האינטרנט, מקום השיפוט הינו כל הארץ. ההיגיון העומד, מאחורי החלטות אלה, הוא כי במצב בו חברות, משווקות את מרכולתן באמצעות האינטרנט או באמצעות הטלפון לצרכנים, בכל רחבי הארץ, אזי סמכות השיפוט תהיה בכל הארץ (ר' בנדון החלטה בת"ק(חיפה) 2047-09-08, פרידמן נ' הדקה ה-90, ניתן בתאריך 31.12.08)".בענייננו, לאור כל הנסיבות, יש לפרש את מקום יצירת ההתחייבות כביתו של התובע, היינו בעיר ירושלים, שכן הוא שקיבל את ההצעה שפורסמה באינטרנט והזמין את החופשה במלון בעקבות פרסום זה. האמור בכתב התביעה, כי ההזמנה בוצעה באמצעות האינטרנט, וכי אשור העסקה התקבל באתר אינו מוכחש בכתב ההגנה. על כן, יש לראות באישור זה את קיבולה של ההצעה.לאור טיב ההתקשרות, אינני רואה מקום לסווג את מקום יצירת ההתחייבות בהכרח בעיר ת"א או בעיר אילת, כפי שנטען בבקשה.אשר על כן אני דוחה את הבקשה. הדיון יתקיים במועד שנקבע.

המזכירות תשלח העתק מהחלטתי זו לצדדים

.

ניתנה היום י' בשבט, תש"ע (25 בינואר 2010) בהעדר הצדדים

יעל ייטב, שופטת

.

 

 

קלדנית: מיכאלה

2.

3.

4.

"

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

5.

6.

7.

"

Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש