דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
04.10.2011
מה דינם של כספים שנגבו בעבור שירות משלוח הודעות אס.אם.אס למכשיר טלפון נייד, שעה שבעליו של הקו לא הזמין בפועל את השירות.
01.06.2011
התובע עותר בתביעה שלפני לחייב את הנתבעת לשלם לו סך של 3,000 ₪, שכן לטענתו קבל מסרוני פרסומת של הנתבעת למכשיר הטלפון הנייד שלו, וזאת בניגוד להוראות סעיף 30 א' לחוק התקשורת. (בזק ושירותים) התשמ"ב 1982- בכתב התביעה סעיף 2.1 מפרט התובע מועדים ותכנים שנשלחו אליו ע"י הנתבעת. הואיל ולדעת התובע מדובר ב 3- מסרונים הוא זכאי לפיצוי (ללא הוכחת נזק) בסך של
.(1,000 X 3) ₪ 3,000 הנתבעת הגישה כתב הגנה, אך לא הופיעה לדיון. טענה כי מס' הטלפון הנייד של התובע נמסר לה עקב התקשרות ביניהם. הנתבעת טוענת כי עם חקיקת סעיף 30 א' הנ"ל פעלה מול לקוחותיה לקבלת הוראותיהם ביחס למשלוח מסרונים. הנתבעת ...
16.05.2011
התביעה שבפניי עניינה הפרת הוראות חוק התקשורת ( תיקון מס' 40 ( , ) בזק ושידורים , ) התשס"ח – 2008 (להלן "חוק התקשורת" ) בדבר שליחת דברי פרסום באמצעות דוא"ל בניגוד לרצונו של התובע. תמצית טענות התובע: ביום 16.11.2010 קבל התובע מהנתבעת המנהלת אתר היכרויות בשם ג'יידייט (להלן: "האתר ") הודעת דוא"ל המודה לו על הצטרפותו כחבר באתר, בה הוזמן להפעיל את חברותו באמצעות
02.05.2011
עסקינן בבקשה לאישור הסדר פשרה בשתי תובענות שאושרו זה מכבר כייצוגיות. עניינן של התובענות בצירוף של לקוחות "פרטנר ו" "סלקום" לאתר היכרויות מקוון הידוע כ"פופיק" בלא שהלקוחות הביעו הסכמתם לצירוף; ומשכך גם חויבו בתשלום שלא כדין כנטען בגין מסרונים שנשלחו להם מהאתר .
02.03.2011
בפני תביעה לפיצוי התובע בהתאם לסעיף 30(א) לחוק התקשורת ושידורים (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982 (להלן- "חוק הבזק"), בגין מסרים פרסומיים אשר נשלחו לתובע מאת הנתבעת.

1. אין עוררין כי בשנת 2004 נרשם התובע כחבר באתר "חבר'ה", אשר הבעלות בו נרכשה על ידי הנתבעת. אין עוררין כי במסגרת הצטרפותו לאתר זה אישר התובע את תקנון האתר ובכלל זה הביע הסכמתו לקבלת תכנים פרסומיים במשלוח לתיבת הדואר האלקטרוני אשר מסר התובע לאתר בעת ההרשמה.
<< |< 1 2 3 4 5 6 7 >| >>
Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש