דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
23.01.2011
הצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק מכח סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט. בנוסף, הסכימו
הצדדים להרחיב את תכולת כתב התביעה ולדון בכל האירועים הנטענים גם בכתב התביעה המתוקן,
דהיינו, שבית המשפט יפסוק פיצוי גלובלי עבור כל המסרונים שנשלחו לתובע ולאחיו עד ליום מתן
פסק הדין
20.12.2010
תביעה לפיצוי התובע בהתאם לסעיף 30 א' לחוק התקשורת ושידורים (בזק ושירותים), התשמ"ב-
1982 (להלן:"חוק הבזק") בגין, מסרים פרסומיים אשר נשלחו אל התובע מאת הנתבעת .

1. לטענת התובע, במהלך שנת 2009 נשלחו לו על ידי הנתבעת מסרים פרסומיים וזאת, בניגוד
להסכמתו ורצונו. התובע ציין כי אמנם בהודעות אשר נשלחו אליו קיימת אופציה למשלוח
הודעת סירוב ואולם, הואיל ואופציה זו מותנית בהכנסת סיסמא אשר לא היתה קיימת בידו ,
הרי שבפועל לא ניתן לבצע את משלוח הודעת הסירוב.
12.12.2010
מה שכתוב בכתב התביעה זו האמת.
הם אמרו, בסדר נפסיק SMS - כשדיברתי עם נציגי הנתבעת הם לא הכחישו שהם שולחים את ה
והופסק. SMS 2 לשלוח אך לא הפסיקו. אחרי התביעה הגיעו אלי עוד
ביום 01/03/10 אני כותבת מכתב שבו אני מבקשת פיצוי של 5000 ₪ והרף עלה ל 15000 ₪ כי הגיעו
נוספים. הגיעו 10 נוספים. SMS
לפני פברואר אני תעדתי אחרי פברואר. SMS הגיעו אלי המון
07.12.2010
בפני תביעה לפיצויי בגין נזקים ועוגמת נפש שהתובע טוען שנגרמו לו על ידי הנתבעת. במקור
דרש התובע 30,000 ₪ כפיצוי אך לאחר הדיון בפני ולאחר שהגיש תחשיב מחודש של נזקיו,
.₪ העמיד התובע את תביעתו על סך של 7,000
21.11.2010
1. ביום 26.6.09 נסעו התובע ואשתו לחו"ל למשך שבוע. התובע קיבל מן הנתבעת בהשאלה מכשיר טלפון סלולרי לשימוש בחו"ל, שמספרו זהה למספר הטלפון הסלולרי בו מחזיק התובע בארץ. במהלך שהותו בחו"ל קיבל התובע מן הנתבעת מסרונים רבים, והמשיך לקבלם חרף פניתו לנתבעת להפסיק לשולחם. התובע תובע פיצוי בסכום של 7,000 ₪, וכן מבקש מבית המשפט "לחייב את מנכ"ל החברה להיפגש איתי, לשיחה בת שעה, במהלכה אציג בפניו את הרושם שמותירה החברה על לקוח תמים".
<< |< 1 2 3 4 5 6 7 >| >>
Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש