דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
04.06.2009
החלטה
1. בפני תביעה נזיקית כנגד הנתבעת הנובעת מתגוביות שנרשמו על ידי גולשים
באתר אינטרנט המנוהל על ידי הנתבעת, לכתבות שפורסמו באתר. המדובר
באתר בשם "וואלה ברנזה", המהווה אחד מהפורטלים המנוהל על ידי
הנתבעת, אשר עוסקת בעיתונות.
17.05.2009
עניינה של התביעה העיקרית, הינה פרסומים פוגעים לפי חוק לשון הרע אודות המבקשים שהופיעו באתר אינטרנט המכונה בשם "ויקי עפולה" שהמשיב הינו עורכו, מפעילו ומנהלו של האתר.
בד בבד עם הגשת התובענה העיקרית עתרו המבקשים בבקשה למתן צו מניעה וצו עשה זמני כנגד המשיב, המורה לו להסיר כל תוכן הנוגע למבקשים והמפורסם באתר האינטרנט נשוא התביעה וכי ימנע מלפרסם דבר כלשהו אודות המבקשים.
12.04.2009
כפי שכבר ציינתי לעיל, אין במקרה דנן חבות של הנתבעת כלפי התובעת, אך גם לו הייתי מקבלת את טענת התובעת בנוגע לשאלת החבות, הרי שהתובעת לא הוכיחה קיומו של נזק. היה מצופה ממנה להביא לעדות לפחות את אותה לקוחה שהסבה את תשומת ליבה לאותו פרסום, ולטענתה, ביקשה לבטל את הזמנתה לערכת לידה חדשה שהוזמנה על ידה בעקבות אותו פרסום, וכן עדויות של לקוחות נוספים כפי שפירטתי לעיל.
31.03.2009
זוהי תובענה על סך 300,000 ₪ שעניינה דרישה לפיצוי בגין טענה להוצאות לשון הרע שהוציאו הנתבעים כנגד התובע באתרי האינטרנט אשר בשליטתם. לנתבעים אתר אינטרנט לשם פרסום עסקם, בו פרסמו דברי השמצה ודברי בלע, לרבות ציון כי התובע הורשע בפלילים בגין עיסוקו בלא היתר, בגינם הוגשה תביעה זו.
20.01.2009
בבסיס התביעה, חמש תמונות "פוטומונטאז'", במסגרתן "הודבק" ראשו של התובע לגוף שאינו שלו, תוך יצירת מצג (שוא) כאילו התובע נטל חלק בפעילות הומוסקסואלית (להלן: "התמונות"). "ראשו" של התובע "נגזר" מתוך תמונות משפחתיות.
התובע (להלן גם: "בני") והנתבע (להלן גם: "ג'קי"), היו בעבר גיסים. בני היה נשוי לאביבית, אחותו של ג'קי (להלן: "אביבית"). במהלך התקופה הרלוונטית לתביעה שלפני, היו בני ואביבית בעיצומם של הליכי גירושין (שהסתיימו זה מכבר).
<< |< 6 7 8 9 10 11 12 >| >>
Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש