דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
08.03.2010
התובע מבקש כי הנתבעת, שהינה סוכנות נסיעות, תשיב לו את דמי הביטול אותם גבתה ממנו שלא כדין. לטענתו, הוא הזמין עבורו ועבור בני משפחתו כרטיסי טיסה לטיול בפולין, וזאת באמצעות אתר האינטרנט של הנתבעת.
11.02.2010
התובע מפעיל אתר אינטרנט בשם "זולים" המתווך בין גולשים המעוניינים בהצעות מחיר עבור שירותים שונים ובין בתי עסק המשלמים לו דמי מנוי (להלן – האתר). הנתבעת היא חברה המספקת, בין היתר, שירותי אחסון אתרים על גבי שרתיה. התובע התקשר עם הנתבעת בהסכם להשכרת שרת בחוות השרתים שהיא מפעילה, לשם אחסון אתר האינטרנט שלו על גביו. אחת מהתחייבויות הנתבעת במסגרת ההסכם שבין הצדדים הייתה לבצע גיבוי יומי של הדיסק הקשיח. על פי כתב התביעה, בראשית אוגוסט 2007 אירעה תקלה באתרו של התובע, עקב טעות מצידו, אשר גרמה למחיקה המונית של נתונים. לטענת התובע הוא פנה
לנתבעת באופן מיידי ...
02.02.2010
,(" חברת גט איט בע"מ (להלן: "גט איט"), אורי לנדא - מנהלה בזמן הרלוונטי (להלן: "נאשם 2
ולירן להט (להלן: "נאשם 3") הורשעו לאחר ניהול הוכחות בהטעיית צרכנים בעניין מהותי לעסקה,
עיכוב ביטול עסקאות ואי החזרת כספים לצרכנים במועד הקבוע בחוק לגבי מכר מרחוק, עבירות
2(א)( 18 ) ו- 14 ה לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981- (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). 8 , לפי סעיפים 2
הנסיבות פורטו בהכרעת דין שיצאה מלפני ב- 22.10.09 ואין צורך לחזור. לשם הבהירות ייאמר כאן
בתכלית הקיצור, שבהכרעת הדין נקבע שגט איט היא "עוסק" כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן. כנגזרת
מכך נפסק שגט איט ונאשם 2, בהיותו נושא משרה בתאגיד, אחראים ...
31.12.2009
הכרעת דין (נאשמת 1)
אני מרשיע את הנאשמת על פי הצהרת נציגה כאמור לעיל באישומים ובעבירות כדלקמן:
אישום 1:
איסור הטעיית צרכן בעניין שיעור דמי הביטול על פי סעיף 2 (21) לחוק הגנת הצרכן ביחד עם סעיף 23 לחוק הנ"ל).
איסור גבייה וחיוב עבור תוספות תשלום בגין דמי ביטול על פי סעיף 14 ה' (ב) (1) לחוק הגנת הצרכן .
חריגה מהוראות חוק הגנת הצרכן על פי סעיף 14 ג. (ג) (2), עבירה לפי סעיף 23 לחוק הנ"ל.
<< |< 1 2 3 4 5 >| >>
Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש