דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
22.11.2011
בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי מרכז )השופט י'
שינמן(, בה נדחתה בקשת המבקשים לפסילת ראיות. המבקשים הם הנתבעים בבית
המשפט המחוזי, והמשיבים הם התובעים. כן הוגשה בקשה להוספת ראיה לבקשת
רשות הערעור
04.09.2011
בקשת המשיבה לדחייה על הסף של הבקשה שהגישה המבקשת, פומרנץ מיצים בע"מ, כנגד המשיבה, "יסודות מושב שיתופי של פועלי אגודת ישראל להתיישבות חקלאית בע"מ", וכנגד המשיבה הפורמאלית, "אוצר בית דין שע"י חניכי הישיבות", לביטול פסק בוררות.
28.08.2011
ביום 2.2.11, הוגשה על ידי התובעים תביעה כנגד הנתבעים, שכותרתה, תחת המילים "מהות התביעה", הינה זו: "הכבדת גישה, גזל סודות מסחריים, הפרת זכויות יוצרים (כלכליות ומוסריות), פגיעה במוניטין, עשיית עושר ולא במשפט, גזל, תיאור כוזב, עוולות מסחריות, השגת גבול במטלטלין, פגיעה בחופש העיסוק ובעקרונות תחרות הוגנת".
25.08.2011
בקשת ב"כ התובעים לבטל את פסק הדין מיום 1/5/11, ולפיו נמחקה התביעה תוך חיוב התובעים בהוצאות בשל היעדר התייצבות לדיון מטעם התובעים
22.08.2011
בקשה למחיקת התביעה בשל העדר סמכות מקומית או להעברתה לבית משפט השלום בחיפה שם ממוקמים שני הצדדים.
<<      1 2 3 4 5 6 >| >>
Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש