דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
12.08.2009
ביום 26.2.09 פנה התובע למחלקת שירות הלקוחות של הנתבעת וביקש להתלות את המנוי לפרק זמן של שלושה שבועות בשל נסיעה לחופשה בתאילנד.

בטרם נסיעתו לחופשה, במועד בו ביקש להתלות את המנוי, גילה התובע כי שירותי האינטרנט הופסקו כבקשתו ויחד עמם נחסמה גם תיבת הדואר האלקטרוני שלו והוא לא יכול היה לקבל דואר.
27.07.2009
בחודש נובמבר 2003 ביקשה המערערת להסדיר חובותיה למשיב, בסך של 3,164,000 ₪, וכן להסדיר ערבות בנקאית בסך 111,000 ₪.
לשם כך חתמו הצדדים על הסכם (להלן- ההסכם), לפיו יועמדו לטובת המערערת שתי הלוואות, האחת בסך 2,660,000 ₪ שתיפרע ב-60 תשלומים חודשיים (להלן- ההלוואה הראשונה) והשניה, הלוואה עומדת לתקופה של 5 שנים על-סך 400,000 ₪ שבמידה והמערערת תיפרע את מלוא ההלוואה הראשונה, יפטור אותה המשיב מלפרוע הלוואה זו (להלן- ההלוואה השניה).
30.05.2009
משלוח הודעת ההתנצלות, עוד בטרם נדרש הנתבע לעשות כן על ידי התובעים, מהווה חיזוק של ממש לגרסתו כי משלוח ההודעה, וממילא הפרסום של המכתב, נעשה בטעות ובתום לב. גם לשונו של המכתב שפונה לתובעים בלבד (ולא ללקוחות התובע לדוגמא) מחזקת מאוד את גרסת הנתבע כי משלוח המכתב נעשה אגב טעות. הנני קובע, איפוא, שפרסום המכתב והפצתו בדואר חוזר נעשתה בתום לב, אגב טעות של הנתבע במשלוח ההודעה בדואר האלקטרוני. עם זאת, חרף הטעות במשלוח, אינני סבור שניתן להתעלם במישור העובדתי-תוצאתי ממשלוח המכתב ופרסומו לתפוצת הדואר של התובעים. במילים אחרות, בהיבט התוצאתי, לא מתקיים התנאי ...
18.12.2008
לדבריו רכש מהנתבעת תוכנת 'בקרת הורים' ומיד לאחר הרכישה "החלו בעיות במערכת הדואר האלקטרוני ...ולמעשה נותקתי מכל יכולת תקשורת בדואר האלקטרוני"; לטענתו במשך כ-10 ימים לא הוחזרה לו כתובת הדואר האלקטרוני שלו ולא היה באפשרותו לקבל ו/או לשלוח דואר אלקטרוני.
09.12.2008
התובע תאר בכתב התביעה בפירוט רב את טענותיו נגד הנתבעת ולביסוס התביעה צרף נספחים.
לדבריו רכש מהנתבעת תוכנת 'בקרת הורים' ומיד לאחר הרכישה "החלו בעיות במערכת הדואר האלקטרוני ...ולמעשה נותקתי מכל יכולת תקשורת בדואר האלקטרוני"; לטענתו במשך כ-10 ימים לא הוחזרה לו כתובת הדואר האלקטרוני שלו ולא היה באפשרותו לקבל ו/או לשלוח דואר אלקטרוני.
<< |< 1 2 3 4 5 6 >| >>
Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש