דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
06.11.2007
התובעת, חברת וובס פלנאט בע"מ התאגדה ביום 25.10.04 ועוסקת בפיתוח ושיווק מערכת לבנייה וניהול אתרי אינטרנט. בבעלותה אתר אינטרנט בשם מתחם www.websplanet.com .
ביום 1.4.07 רכשו הנתבעים אתר אינטרנט בשם מתחם www.websplanet.co.il (להלן: "שם המתחם הישראלי") הכולל קישור המוביל לאתר אינטרנט בשם מתחם
17.09.2008
ביום 24/01/08 הגיש התובע בקשה לביטול פסק דין וזאת לאור טענתו כי הודעה על מועד הדיון (שהומצאה במייל) כלל לא התקבלה במשרד בא כוחו. התובע צירף לבקשתו תצהירים מאת הגב' אלה שי המשמשת כמנהלת המשרד וכן עו"ד בר כוכבה המשמשת כמנהלת אדמיניסטרטיבית במשרד ב"כ בתובע. כמו-כן, צורפו כנספח רשימת הודעות מייל - המצאות המגיעות למשרד בצורה מסודרת וכן העתק מהיומן האלקטרוני של המשרד שבו מפורטים הדיונים באותם ימים כשהדיון בתיק זה נעדר ממנו. בתגובה שהוגשה ביום 04/02/08 סירב ב"כ המשיב המלומד להיעתר לבקשה לביטול פסק דין, דרש קיום דיון וחקירת המצהירות הנ"ל ואכן ביום 10.9.08 התקיים ...
05.09.2008
החלטה זו ניתנת בעקבות בקשת המבקש לביטול פסק הדין אשר ניתן כנגדו על ידי כב' השופטת ד"ר ד. אבניאלי מיום 2/4/06 ולטובת המשיב.

במהלך דיון אשר נקבע לאותו יום, ובעקבות מסירה בדרך של תחליף המצאה - פירסום מודעה בעיתון יומי, בהעדר נוכחות מטעם המבקש ביקש ב"כ המשיב פסק דין כנגדו ובית המשפט נעתר לבקשה הנ"ל.

ביום 14/5/08 הוגשה בקשה לביטול פסק הדין וכן בקשה לעיכוב הליכי ההוצאה לפועל.
לטענת המבקש יש לבטל את פסק הדין מחובת הצדק שכן לא קיבל לידיו העתק של כתב התביעה ולא היה מודע לכך שהוגש כתב תביעה כנגדו במסגרת תיק זה.
10.09.2008
בנימוקי הבקשה נאמר כי המסמכים פסולים מלשמש כראיה בבית משפט בהיותם פוגעים בזכות יסוד של המבקש לפרטיות; כי המבקש, איש מחשבים, קיבל מהמשיבה מחשב נייד לביצוע עבודתו אשר שימש אותו כמקובל אף לצרכיו הפרטיים, כמו יתר עובדי המשיבה, דבר שהיה ידוע למשיבה. היה ברור, לטענתו, כי החברה אינה רשאית לעיין בהודעות הדואר האלקטרוני של המבקש ללא הסכמתו המפורשת לכך מראש; המבקש מעולם לא נתן הסכמתו למנהלי החברה לעיין בהודעות דואר אלקטרוני אותן שלח; החברה חדרה לחומר שלא בהסכמתו, בחוסר תום לב קיצוני במטרה לפגוע במבקש ולהמנע מתשלום זכויותיו לנוכח פיטוריו.
30.07.2007
לכל הודעות הדואר אלקטרוני (להלן גם "ההודעות") שהן חלק מנספח 15 צורף קובץ שנקראTali CV.doc" " ויש להניח כי הנו קורות החיים של התובעת (הקובץ עצמו לא צורף). ברוב ההודעות לא נכתב דבר וכל שניתן ללמוד מהן הוא על עצם משלוח קורות החיים של התובעת במועד מסוים ולנמען מסוים (ברובם - נמנעים שנחזים כחברות כוח אדם ו/או השמה); לעיתים מצוין גם "נושא" (דוגמת "במענה להודעתך לגבי מנהלת משרד בחברת X"), המלמד לכאורה כי קורות החיים נשלחו בתגובה להצעת עבודה ספציפית.
<< |< 1 2 3 4 5 6 >| >>
Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש