דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
27.09.2011
התובע גורס כי הנתבעות מפנות לקוחות המקישים באינטרנט את שמו לאתר האינטרנט של הנתבעות שהינן מתחרות בו.
26.09.2011
התביעה והתביעה שכנגד עוסקות במחלוקת שבין התובעים (הנתבעים שכנגד) ובין הנתבע 1 (התובע שכנגד), על זכויות הבעלות והשימוש בשמות מתחמי אינטרנט מסוימים, כאשר הצדדים טוענים זה כלפי זה להפרת הסכמי שותפות שנעשו ביניהם להפעלת אותם מתחמים ותובעים זה את זה בתשלום פיצויים על ההפרות הנטענות.
20.09.2011
לטענת המבקשים בשימוש שעושים המשיבים בשם המתחם לימודים מפרים הם את זכויותיהם.
12.12.2010
המבקשת עתרה למספר סעדים זמניים כנגד המשיב –
nogacom.com היא בקשה כי בית המשפט יורה למשיב להשיב לה את הבעלות בדומיין ששמו
(להלן: "הדומיין"); כי בית המשפט יורה למשיב למסור לה את הודעות הדוא"ל שנמחקו על ידיו,
וכי הוא ישיב לה את הודעות הדוא"ל שנשלחו אליו לאחר פיטוריו; כי בית המשפט יורה למשיב
למסור את כל הודעות הדוא"ל שהתקבלו אצל המבקשת בזמן התקלה – כאשר הדומיין חדל לעבוד
ביום 18.10.10 ; כי בית המשפט יורה למשיב להימנע מכול שימוש בדומיין או בתיבת הדוא"ל; וכי
הוא יורה למשיב למסור את כל הקבצים שנמחקו על ידי המשיב.
05.02.2010
התובעים, בעלים של סימן מסחר רשום "מומלצימר", עותרים לקבל לידיהם צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעים לעשות שימוש בשם "צימרמומלץ" או בכל שם אחר שיש בו - לטענתם - משום הטעיה אל מול סימן המסחר הרשום של התובעים, ואתר האינטרנט שלהם, וכן עתרו לפסיקת פיצוי סטטוטורי, בעוולת גניבת עין לפי חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט- 1999 (להלן: "חוק עוולות מסחריות").
<<      1 2 3 >| >>
Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש