דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
17.01.2011
בתאריך , 30/ 08/ 10 בשעות אחרי הצהריים המוקדמות , נערך חיפוש בבית עסק של קפה
אינטרנט , הנמצא בנהריה , רח ' הרצל 69 (להלן : "בית העסק " ) .
החיפוש נערך ע "י צוות של שוטרי בילוש מתחנת משטרת נהריה (להלן : "תחנת נהריה " ) ,
לאחר שהתקבל מידע מודיעיני כי בבית העסק מתנהל אינטרנט קפה המשמש להימורים
(עיינתי במידע המודיעיני , הנמצא בתיק החקירה שהוצג לעיוני , וסימנתי אותו באות א '
ובחתימתי ) .
10.01.2011
זוהי בקשה שהוגשה על ידי המבקש במסגרתה עתר לאיסור פרסום שמו של המבקש, כל
זאת מכח סמכותו של בית המשפט לפי סעיף 70 (ד) לחוק בתי המשפט, המסמיך את בית-
המשפט לאסור פרסום שמו של נאשם בפלילים בנסיבות מיוחדות שנקבעו על ידי המחוקק.
איסור הפרסום מבוקש לגבי כל מאגר מידע או אמצעי תקשורת למעט המרשם הפלילי
ומערכת הניהול הפנימית של הנהלת בתי משפט, כל זאת בטענה שהאיסור נחוץ למניעת
פגיעה חמורה בפרטיות המבקש, לרבות אפשרויות שיקומו.
06.01.2011
נגד הנאשם הוגש כתב אישום ובו יוחסו לו שתי עבירות: גניבה ממעביד ועבירה של פלט כוזב על פי
חוק המחשבים. כפי העולה מכתב האישום, במועד הרלבנטי סמוך ליום 20.2.08 , עבד הנאשם כפקיד
בנק המזרחי בסניף הבנק שברח' סוקולוב 80 בחולון. תפקידו בבנק היה "פקיד קופה" תפקיד
המכונה "טלר". במסגרת תפקידו זה, היתה לנאשם גישה לקופת הבנק לפי שבידו הופקד מפתח
הקופה או למעשה כספת הבנק. כמו כן, היתה לנאשם נגישות למחשב הבנק ויכול היה לפעול
באמצעותו בחשבונות לקוחות הבנק, באופן שיכול היה לבצע העברות כספים באמצעות המחשב.
12.12.2010
12.12.2010
כתב האישום מייחס לנאשם, ששימש כשוטר במשטרת ישראל בכל זמן רלבנטי לאישומים,
ביצוע מספר עבירות של החזקת פרסומי תועבה, בהתאם לאיסור שבסעיף 214 (ב 3) לחוק
העונשין, התשל"ז 1977- (להלן: "החוק"), בכך שהחל משנת 2006 ובאופן רצוף עד ליום
2.4.08 שמר והחזיק במחשבו סרטים המציגים דמויות של קטינים בעירום ואף מקיימים
יחסי מין, אותם אסף ממקורות שונים ברשת האינטרנט, וביום 2.4.08 הכיל מחשבו של
הנאשם כ 25- פרסומי תועבה, ובהם דמויות של קטינים.
<< |< 2 3 4 5 6 7 8 >| >>
Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש