דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
20.09.2008
בחוק זה -
"חומר מחשב" - תוכנה או מידע;
"מחשב" - מכשיר הפועל באמצעות תוכנה לביצוע עיבוד אריתמטי או לוגי של נתונים, וציודו ההיקפי, לרבות מערכת מחשבים, אך למעט מחשב עזר;
19.09.2008
יצירה שפורסמה במספר מדינות בתוך שלושים ימים מיום שפורסמה לראשונה - יראו אותה כאילו פורסמה לראשונה בכולן בו-זמנית;
(2) יצירה שפורסמה לראשונה בישראל ובמדינות אחרות בו-זמנית - יראו אותה כאילו פורסמה לראשונה בישראל.
14.09.2008
פרשנות
1. הגדרות (תיקון: תש"ס, תשס"ד, תשס"ו)
בחוק זה -
"הוועדה המייעצת" - הוועדה שמונתה לפי סעיף 22א;
"הממונה" - הממונה שנתמנה לפי סעיף 19;
"הרשות" - הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, שהוקמה לפי סעיף 19א;
"חוק זה" - לרבות התקנות לפיו;
14.09.2008
פרק א': פרשנות
1. לשון הרע מהי (תיקון: תשנ"ז, תשס"ח)
לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול -
(1) להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם;
(2) לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו;
(3) לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו;
(4) לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, מינו נטייתו המינית או מוגבלותו.
10.09.2008
פגיעה בפרטיות
1. איסור הפגיעה בפרטיות
לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו.
2. פגיעה בפרטיות מהי (תיקון: תשס"ו, תשס"ז)
פגיעה בפרטיות היא אחת מאלה:
<< |< 1 2 3 4 >| >>
Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש