דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
05.08.2008
שירות סינון תכנים בלתי הולמים לקטינים ברשת האינטרנט
(א)
ספק גישה לאינטרנט יציע למנוייו, במועד ההתקשרות לקבלת שירות גישה לאינטרנט, או במועד חידושה, שירות של סינון אתרים בלתי הולמים לקטינים ברשת האינטרנט (בסעיף זה - שירות סינון תכנים) בדרכים הבאות:
01.06.2008
"דבר פרסומת" - מסר המופץ באופן מסחרי, שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת;

"הודעה אלקטרונית" - מסר בזק מקודד המועבר ברשת האינטרנט אל נמען או קבוצה של נמענים, וניתן לשמירה ולאחזור בדרך ממוחשבת;

"הודעת מסר קצר" - מסר בזק הכולל כתב, לרבות אותות או סימנים, או מסר בזק הכולל חוזי או שמע, ומועבר באמצעות רשת בזק ציבורית אל ציוד קצה של נמען או קבוצה של נמענים;
14.05.2008
הצעת חוק אחריותן המשפטית של הנהלות אתרי האינטרנט על דברי הגולשים המגיבים באתריהן (תיקוני חקיקה), התשס"ח-2007

תיקון חוק איסור לשון הרע
1.
בחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965[1][1], בסעיף 11(ג) -
03.12.2007
עיקרי החוק המוצע והצורך בו

המסחר האלקטרוני מעורר בעיות משפטיות שונות, אשר בהיעדר חקיקה מיוחדת קיימת לגביהן

כיום אי ודאות. חלק מן הבעיות, בתחום המשפט האזרחי, נבחנו על ידי וועדה בין משרדית,

במטרה לבדוק את הצורך בחקיקה, או שמא ניתן להסיר את אי הוודאות בדרך של פרשנות.

בעקבות עבודת הוועדה, בראשות הגב` טנה שפניץ, פורסמה טיוטת דו"ח להערות הציבור ובה
02.12.2007
לא ישגר מפרסם דבר פרסומת באמצעות פקסימילה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעת דואר אלקטרוני או הודעת מסר קצר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש של הנמען; פניה חד-פעמית מטעם מפרסם לנמען שהוא בית עסק, באחת הדרכים האמורות בסעיף קטן זה, המהווה הצעה להסכים לקבלת דברי פרסומת מטעמו, לא תיחשב הפרה של הוראות סעיף
<< |< 1 2 3 4 >| >>
Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש