דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
15.11.2009
1. סמכות להזמין עדים
(א) מותר להזמין כל אדם ליתן עדות שהיא קבילה ושייכת לענין;והוא, כשאין הוראה אחרת בפקודה זו.
(ב) בית המשפט רשאי, לפי שיקול דעתו, לסרב להוציא הזמנה אם אין בה צורך או אם ראה שנתבקשה למטרה שאיננה גילוי האמת.
14.05.2008
הצעת חוק אחריותן המשפטית של הנהלות אתרי האינטרנט על דברי הגולשים המגיבים באתריהן (תיקוני חקיקה), התשס"ח-2007

תיקון חוק איסור לשון הרע
1.
בחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965[1][1], בסעיף 11(ג) -
03.12.2007
עיקרי החוק המוצע והצורך בו

המסחר האלקטרוני מעורר בעיות משפטיות שונות, אשר בהיעדר חקיקה מיוחדת קיימת לגביהן

כיום אי ודאות. חלק מן הבעיות, בתחום המשפט האזרחי, נבחנו על ידי וועדה בין משרדית,

במטרה לבדוק את הצורך בחקיקה, או שמא ניתן להסיר את אי הוודאות בדרך של פרשנות.

בעקבות עבודת הוועדה, בראשות הגב` טנה שפניץ, פורסמה טיוטת דו"ח להערות הציבור ובה
04.03.2007
כיום פרוץ התחום באינטרנט, כך שקטינים נחשפים לאתרים העלולים להזיק להם ולחינוכם ולספק להם תמונת מציאות מעוותת ומזיקה.
הצעת החוק באה לצמצם מצבים אלו, על ידי יצירת מצב בו אתרים אלו חסומים מלכתחילה, ופתיחתם תתאפשר רק על ידי מפתח פיזי שיזהה את המשתמש. כך תצומצם הגישה לאתרים אלו לקטינים.
ה
22.02.2007
בעל עסק או עובד בעסק לשימוש באינטרנט תמורת כסף, הנותן לאדם שלא מלאו לו שמונה עשרה שנים להשתמש באינטרנט, דינו - מאסר ששה חדשים."

דברי הסבר
לקטינים תחת גיל 18 אין את שיקול הדעת הנכון והזהירות הראויה להימנע מהסיכונים הכרוכים בגלישה באינטרנט, הן מחשיפה לאתרים שאינם ראויים לקטינים והן מיצירת קשר וי
Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש