דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
11.11.2009
"בעל רישיון בזק" - כהגדרת "בעל רישיון" בסעיף 1 לחוק התקשורת, לרבות מי שפועל מכוח היתר כללי לפי חוק התקשורת ומי שקיבל רישיון לפי פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב-1972 2, למעט בעל רישיון לשידורים כהגדרתו בסעיף האמור;
19.07.2009
10.09.2008
פגיעה בפרטיות
1. איסור הפגיעה בפרטיות
לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו.
2. פגיעה בפרטיות מהי (תיקון: תשס"ו, תשס"ז)
פגיעה בפרטיות היא אחת מאלה:
Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש