דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
העיתון יפרסם התנצלות וכן יפצה את התובע ב10,000 ש"ח בתביעת לשון הרע
19.09.2011
מהות התביעה בת"א 4336-04  אשתיווי נ' אלסינארה הוצאה לאור בע"מ ואח' הינה שתי כתבות אשר פורסמו על ידי הנתבעים בעיתון "אלסינארה" ובעמוד הראשון של אתר האינטרנט של העיתון, בגין אירוע בו התובע היה מעורב. ע"פ הכתבה נערך מרדף משטרתי אחר התובע והתובע לא ציית להוראות המשטרה.

לטענת התובע, הפרסומים נשוא תובענה זו היו בלתי אובייקטיביים והנתבעים ניצלו את המידע שהגיע לידם והלבישו עליו סיפור דמיוני, סנסציוני ושקרי, אותו הם ניפחו לממדים מפלצתיים, תוך ניצול כוחם, מעמדם ושליטתם בעיתון רב תפוצה כדי לפגוע במעמדו ובשמו הטוב של התובע. 

על כן עותר התובע לפיצוי כספי בסך 150,000 ₪ ולחיוב הנתבעים בפרסום התנצלות, תיקון והכחשה בעמודו הראשון של עיתון "אלסינארה" וכן בעמוד הראשון של אתר האינטרנט של העיתון.

לטענת התובע, פרסומים אלה פגעו ופוגעים בתדמיתו של התובע, השפילו אותו והטביעו בו אות קין, עמה הוא מסתובב עד עצם היום הזה.

לטענת הנתבעים, הרי שעל התובע לחזור בו מתביעתו זו, זאת ממספר נימוקים. הנתבעים מפנים להתנהלות התובע, כפי שהדבר עלה במהלך חקירתו בבית המשפט. מוסיפים וטוענים הנתבעים, כי במהלך חקירת התובע ורעייתו הוברר, כי הפרסומים נשוא התובענה הינם פרסומי אמת. בהקשר זה מדגישים הנתבעים, כי עסקינן בפרסומים "מותרים", המושתתים על עובדות נכונות.

מוסיפים וטוענים הנתבעים, כי במקרה דנן ובנוסף להגנות המנויות בחוק, הפרסומים דנן נהנים מהגנת "אמת דיברתי" וכי הפרסום הינו בבחינת חזרה על מה שנאמר, או פרסום מה שפורסם ומהווה ראי של המציאות. כן טוענים הנתבעים, כי ישנו עניין ציבורי בפרסומים. משכך, בפרסומים דנן יש משום תועלת רבה לחברה, והם משרתים את זכות הציבור לדעת.

לחלופין טוענים הנתבעים, כי הפרסומים נהנים מהגנת "תום הלב" וכי מוטלת עליהם החובה המוסרית או החברתית למסור מידע מלא לקוראים, לרבות מידע אודות הליכים משפטיים וכתבי בית דין. 

לחילופי חילופין טוענים הנתבעים, כי אם בית המשפט יסבור שיש מקום לפסוק לתובע פיצויים כלשהם, הרי שהתובע לא הוכיח כל נזק, ולפיכך על בית המשפט לפסוק מתוך הסכום הסטטוטורי הקבוע בחוק, היינו 50,000 ש"ח, סכום סמלי ביותר.

בית המשפט פסק על דרך הפשרה, כפי שהסמיכו אותו הצדדים, וקבע, בהתחשב בסוגיית נטלי ההוכחה הנדרשת בהקשר זה, כמו גם בשים לב להגנות הקבועות בחוק איסור לשון הרע, תשכ"ה - 1965 כי הנתבעים יפצו את התובע בסכום כולל של 10,000 ש"ח. 

בנוסף הנתבעים חויבו בפרסום כתבת תיקון, הן בעיתון אלסינארה והן באתר האינטרנט של העיתון, אשר יפורסמו במקום בולט בעיתון וכן בעמוד הראשון של אתר האינטרנט ושם יירשם, כי הדיווח ולפיו, נערך מרדף משטרתי אחר התובע וכי התובע לא ציית להוראות המשטרה, היה לא נכון. כמו כן, יפורסם בכתבת התיקון, כי כתב האישום שהוגש כנגד התובע בוטל.

Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש