דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
יתאפשר גילוי של מסמכים רלוונטים בלבד בתביעה על שימוש בשמות מתחם
26.09.2011

התביעה העיקרית ב ת"א 9469-04-10 עוסקת בזכויות הבעלות והשימוש בשמות מתחמי אינטרנט מסוימים, כאשר הצדדים טוענים זה כלפי זה להפרת הסכמי שותפות שנעשו ביניהם להפעלת אותם מתחמים ותובעים זה את זה בתשלום פיצויים על ההפרות הנטענות.

בבקשה זו כתבירית בע"מ, התובעת, עותרת למחיקתה מכתב התביעה שכנגד, כיוון שלטענתה זה אינו מגלה כל עילת תביעה כלפיה  אלא לחן כנפי, בעליה של החברה.

בנוסף עותרת כתיברית למתן צו להשיב על שאלון ולגילוי מסמכים ממצים ע"י אבי אמיתי, הוא הנתבע והעליה של החברה הנתבעת.

אמיתי אף הוא הגיש בקשה לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים וכן למחיקת שני סעיפים מכתב התביעה שכן לטענתו הנ"ל מתייחסים למשא ומתן שהתנהל בין הצדדים.

בנוגע למחיקת התביעה טוען אמיתי שכתב התביעה העיקרי עצמו אינו מבחין בין כנפי ובין כתיברית ועל כן אין בעייתיות בכתב התביעה שכנגד.

נפסק כי מאחר וכנפי וכתיברית לא עשו הבחנה ביניהם לכל המעשים המתוארים ולכל עילות התביעה הנטענות, אין למנוע מאמיתי, כטענת סף, לברר את תביעתו שכנגד גם כלפי כתיברית, אפילו אם היא נוסחה כמכוונת בעיקר כלפי כנפי, ויש להתיר את הבירור העובדתי והמשפטי הנדרש לשלב הראיות והסיכומים.

כלומר לסיכום בקשה זו למחיקת התביעה נדחתה.

בנוגע לבקשת כנפי וכתיברית לגילוי מסמכים ספציפיים ולהשיב על שאלון - הפירוט הנדרש והמסמכים המבוקשים אינם עומדים בשום פרופורציה למשקלה של הנסיעה הנדונה ומטרתה בכל העובדות הרלוונטיות למחלוקת שבין הצדדים.

דברי אמיתי בדבר נסיעה זו הם צדדיים והובאו יותר כרקע להשתלשלות הדברים.

מלבד זאת, שהפירוט והמסמכים הנדרשים מהווים חדירה גדולה לפרטיותו של אמיתי, הרבה מעבר לנדרש.

לכן אינם עומדים בשני התנאים הקבועים בחקיקה שהם רלוונטיות והגינות.

בנוגע לשאלות נפסק כי אמיתי יענה על השאלות הקשורות למחלוקת המהוות חלק מהשאלות שלהן עתרה כתיברית.

כך גם בבקשת אמיתי לגילוי ועיון במסמכים ספציפיים – רק מקצתם הקשורים למחלוקת אושרו והדרישה לגלות את השאר נדחתה.

בנוגע לבקשת אמיתי למחיקת סעיפים מכתב התביעה והוצאת נספח:
כנפי וכתיברית מתנגדים לכך, והם מפנים לסעיף 30 במכתב ב"כ אמיתי, המהווה חלק מנספח כד' הנדון, בו נכתב: " ככל שימצא מרשך לפנות אל ערכאות שיפוטיות, הרי הוא נדרש בפנייתו הראשונה אל בית המשפט לצרף מכתב זה וצרופותיו".

כנפי וכתיברית נהגו, אם כן, על פי דרישת ב"כ אמיתי, בצרפם את התכתובת שבנספח כד' לכתב התביעה. הבקשה למחיקת הסעיפים, אם כן, נדחתה.

לסיום ניתן להבין כי בית המשפט אינו דורש לענות על שאלות או מאפשר גילוי מסמכים שאינם קשורים ישירות למחלוקת בתיקים הקשורים לשימוש בשמות מתחם ואף אם הם קשורים לנושא הכללי.

Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש