דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
פיצויים לאיש ציבור בתביעת לשון הרע
31.12.2011
בתביעת לשון הרע אשר הגיש ולאדימיר שקלאר, בת"א 7980-05, נקבעה אחריות הנתבע, שרלי אופלגר, ועתה הגיעה העת להכריע בשאלת הסעד. 

הנתבע ייחס לשקלאר מעשים חמורים העולים כדי עבירות פליליות, להם לא נמצא בסיס עובדתי. תוכנם היה חריף ביותר, הם התאפיינו בטון לעגני ונעשו באופן מכוון, ממניע של רדיפת שקלאר. הם הופנו לשורה ארוכה של גורמים, בתוך ישראל ומחוצה לה. מדובר בגורמים שלשקלאר ולאשתו זיקה מקצועית, אישית ופוליטית אליהם. חלק מן הפרסומים נעשה בדואר אלקטרוני, באופן המאפשר הפצה זמינה, קלה ומהירה שלהם, תוך הגדלה של הפגיעה הפוטנציאלית הטמונה בהם. 

יש להביא בחשבון, כי הנתבע התלונן גם במשטרה ואצל מבקרת עיריית ירושלים. זאת ועוד, אחד הפרסומים נעשה באתר האינטרנט Yahoo ויש לקחת בחשבון כי התפוצה של פרסומים באמצעות האינטרנט, והשתמרותם לתקופה ממושכת, נוטה להעצים את הפגיעה הנובעת מהם. 

לשקלאר לא נגרם נזק ממוני מוכח כתוצאה מן הפרסומים. עם זאת אין חולק כי הפרסומים העמידו בסכנה את מינויו לתפקיד קבוע בעיריית ירושלים, שם נשא בעמדה בכירה. המדובר באיש ציבור. עובדה זו נוטה להעצים את הפגיעה בשמו הטוב כתוצאה מן הפרסומים הפוגעניים והבלתי מבוססים.

דרך התנהלות הנתבע בהליך זה מהווה גם היא שיקול רלוונטי. הנתבע עמד על אמיתות טענותיו. הוא גרר את שקלאר להליך ארוך ומורכב במהלכו נדרש לבצע פעולות שונות לאיתור וקבלת מידע. הנתבע לא היה מוכן לקיים גישור. להתעקשותו לנהל את ההליך עד תומו, תוך חזרה ואף ביתר שאת על הטענות החריפות, יש משקל בפגיעה. 

הנתבע התנצל על הדברים בסופו של ההליך, בהודעה לשקלאר. יש לתת לכך משקל. עם זאת, בנסיבות העניין לא היה בהתנצלות כדי להקטין במידה של ממש את הפגיעה המשמעותית הנובעת מן ההתנהלות המתוארת. 

 בהתחשב בכל האמור, חויב הנתבע לפצות את שקלאר, בגין נזק לא ממוני, בסך של 200,000 ₪. 

בסיכומיו עתר שקלאר גם לסעד של פרסום התנצלות. סעד זה לא נתבקש בכתב התביעה. חוק איסור לשון הרע אינו מאפשר מתן סעד כאמור, להבדיל מתיקון והכחשה. עתירה בעניין זה נדחתה.

כמו כן נפסק כי ישא הנתבע בהוצאות שקלאר בסך של 9,000 ₪, ובשכר טרחת עורך דין בסך של 25,000 ₪. 

Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש