דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
לא תיסגר קבוצת הפייסבוק "להציל את טבריה" למרות בקשתו של ראש העיר זוהר עובד
22.07.2012
בקשתו של ראש עיריית טבריה, זוהר עובד, בת"א 24553-06-12 למתן צו במעמד אחד לסגור קבוצה בפייסבוק ("FACEBOOK") אשר נקראת "להציל את טבריה"וכן קבוצה נוספת "מרימים את טבריה מהקרשים", וכן ליתן צו הצהרתי נוסף למקים הקבוצה, מר אריה שנדורי, המורה שלא להקים קבוצות נוספות העוסקות באותם תכנים. כמו כן התביעה היא גם כספית על סך של 60,000 ₪.

ראש העיר הפנה את ביהמ"ש לאמירות פוגעניות רבות, חלקן נכתבו לפני הגשת התביעה וחלקן לאחריה (כגון: מושחת, עבריין, רשע בן אלף, בן זונה, מפעיל עבריינים, מפיונר) . 

בתגובה לבקשה טען שנדורי כי על הבקשה להידחות הן מטעמים פרוצדוראליים והן מטעמים מהותיים כאחד. אשר לטעמים הפרוצדוראליים , לבקשה לא צורף כלל תצהיר התומך בה וכן התחייבות עצמית מטעם המבקש עצמו כפי דרישת הדין הדיוני , אלא כל שצורף לבקשה הוא תצהיר טכני ולקוני מטעם אדם אחר בשם יהונתן ביטון , שהינו סטודנט למדעי המחשב שאיננו קשור כלל למחלוקת נשואת כתב התביעה זה . 

עוד טוען שנדורי, כי ראש העיר מבקש לנצל את מעמדו הציבורי ולהלך עליו אימים באמצעות נקיטת הליך משפטי, בכדי להקהות את הביקורת הציבורית הקשה מצד תושבי העיר על אופן התנהלותו במישור המוסרי/אתי וכן גם בכל הנוגע לתפקודו המקצועי כראש עיר.

לפיכך אין להיעתר לבקשה תיאורטית ואקדמית, שעניינה מתן צו זמני גורף כלפיו המונע ממנו מלפרסם את הגיגיו וטענותיו כלפי עובד, שכן יש בכך כדי לפגוע בזכותו האלמנטרית של שנדורי כתושב העיר וכאזרח המדינה מלשטוח בפרהסיה את ביקורתו כלפי איש ציבור במסגרת האתרים החברתיים ברשת האינטרנט המיועדים לכך.

שנדורי אף ציין בתגובתו, כי בין היתר, בחר להתמקד במסגרת ביקורתו גם כלפי דרך התנהלותו האישית של עובד בעקבות הגשת כתבי אישום כנגדו, ולאחר שניתנו על ידי מספר בתי-משפט החלטות שיפוטיות בהן נקבעו כנגד התובע קביעות עובדתיות קשות בכל הנוגע לדרך התנהלותו כראש עיריית טבריה . 

בית המשפט הדגיש כי חרף הוראותיו המפורשות והדווקניות של הדין הדיוני והמהותי כאחד, בחר עובד לעשות דין לעצמו כך שבמקום לצרף תצהיר מטעמו התומך בבקשה, החליט על דעת עצמו לצרף לבקשה תצהיר של אדם אחר שאיננו קשור כלל ועיקר למחלוקת נשוא הדיון . 

יתירה מכך, ראש העיר בחר לעשות דין לעצמו וחרף החלטתו המפורשת של ביהמ"ש, בה חויב להתייצב לדיון באופן אישי, החליט על דעת עצמו להמרות את החלטת ביהמ"ש באמצעות הגשת הודעה בכתב מטעם בא-כוחו, אותה הגיש לביהמ"ש שעות ספורות לפני הדיון, בה ציין, כי אין בכוונתו להתייצב לדיון מאחר וסדר יומו העמוס כראש עיר איננו מאפשר בידיו להתייצב לדיון בבקשתו. במעשיו רוקן מתוכן את הטעם בקיומו של הדיון למתן הסעדים הזמניים להם עתר במסגרת בקשתו .

עיון בפרסומים אותם צירף ראש העיר כנספחים לבקשה מעלה , כי בחר לצטט באופן סלקטיבי ביותר רק חלק מן האמירות שנכתבו על ידי שנדורי. ודוק , עיון בנספחים המצורפים לבקשה מלמד על כך , כי הקונטקסט הכללי של האמירות מתמקד בביקורת על תפקודו המקצועי של התובע כראש עיר וכן על יושרו האישי וסדרי עדיפויותיו הניהוליים . אולם ניכר מן הבקשה, כי עיקר טרונייתו של ראש העיר מופנה לאמירות הבוטות ומילות הקללה השזורות בתוך מכלול אמירותיו של שנדורי.  

צוין כי בפסקי דין רבים נקבע כי גידופים, קללות ונאצות ככלל אינן מהוות לשון הרע, קל וחומר במקרים שנאמרו בעידנא דריתחא (ראה: ת.א (ת"א) 16294-08 גולדרינג נ' תמרי מתאריך 19.11.09 , ת.א (קצרין) 550-04 לויפרמן פייגה נ' בנימין אלבז מתאריך 28.12.09, ת.א (ת"א) 15411-06 שותפות "שחקים" ואח' נ' גרוס ואח' מתאריך 10.12.09 ואח').

ביהמ"ש העליון התייחס בהרחבה בעניין ע"א 89/04 דר' יולי נודלמן נ' נתן שרנסקי ואח' מיום 4.8.2008 לעניין מעמדו של נפגע , אשר הינו איש ציבור, כתוצאה מפרסום דברי לשון הרע כנגדו . בעניין זה נקבע , יש במעמד ציבורי הכרוך בחשיפה ציבורית, משום גילוי נכונות משתמעת להיחשף לביקורת ציבורית, וכי לאיש הציבור נגישות קלה יחסית לאמצעי התקשורת, שבאמצעותם הוא עשוי לעשות שימוש במעמדו כדי לנסות ולהפריך את דבר הדיבה כנגדו. 

כמו כן אף צוין כי ראש העיר פנה אל שנדורי בדרישה להסרת התוכן הפוגעני באמצעו כתיבת מכתב התראה בלבד , וזאת על אף שהיה סיפק בידיו לפנות אל הנהלת האתר בבקשה אלקטרונית להסרת התכנים הפוגעניים.
מכל האמור לעיל נדחתה בקשתו של ראש העיר ולא ניתן איסור על פרסום בקבוצה זו.

Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש