דיני אינטרנט - פורטל ישראלי למשפט ואינטרנט
47614/08 ‏ ‏ אורן זיו נ' מעריב הוצאת ין בע"מ
07.05.2009

אורן זיו נגד מעריב הוצאת ין בע"מ
 

תא (ת"א) 47614/08 ‏ ‏ אורן זיו נ' מעריב הוצאת ין בע"מ

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו
  א  047614/08
 
 
 
בפני:
  שופט: קליין מנחם
  תאריך:
  06/05/2009
  
בעניין:
  אורן זיו
   
  התובע
 
 
  נ  ג  ד
  
 
 
  מעריב הוצאת מודיעין בע"מ
   
  
   הנתבעת
 

 פסק דין

רקע

 

בפני . לטענת התובע:

1.      הוא היה הצלם היחידי שנכח בהפגנה זו.

2.      האירוע המצולם זכה להד תקשורתי רחב עקב העניין הציבורי הגובר בקשור באירוע המצולם.

3.      צילום ההפגנה ע"י התובע ובמיוחד ביצוע המעצרים היה כרוך בסיכון עצמי לאחר שהמשטרה ניסתה להרחיק את התובע מהמקום תוך איום שייעצר באם יהיה חלק מההתקהלות הבלתי חוקית.

4.      בסיום ההפגנה נשלחה על ידי מארגני ההפגנה הודעה בדואר האלקטרוני הודעה לעיתונות (להלן: "ההודעה לעיתונות") וצורפו לה 3 תמונות מהאירוע.

5.      בהודעה צויין במפורש כי התמונות הן לשימוש אינטרנט חד פעמי ולא לצרכי ארכיון, תוך הפנייה לאופציה של  תמונות ברזולוציית דפוס לטלפון 0523767272 (מספרו של התובע).

6.      בתאריך 6.8.08 פורסם בעיתון מעריב (להלן: "הנתבעת") אחת התמונות שצילם התובע ואשר נשלחו לעיתונות עם ההודעה הנ"ל ברזולוציה נמוכה.

7.      

8.        1

9.      התובעת פרסמה את תמונה מהתמונות שצולמו ללא קבלת רשות מהתובע, ללא תמורה עבור התמונה, וללא אזכור שמו של התובע (קרדיט) סמוך לצילום.

משכך טען התובע כדלהלן:

1.      התובעת בעשותה שימוש בתמונתו ללא הסכמתו פגעה בזכויות היוצרים שלו. והתעשרה על חשבונו שלא כדין.

2.      התובעת בפרסמה את התמונה ברזולוציה נמוכה פגעה ביצירה שלו ובמוניטין שלו.

 

ומשכך העמיד את נזקיו על סך התביעה.

 

לאחר שכל ניסיונות התובע לגבות את החוב האמור עלו בתוהו, לא נותר בידיה כל ברירה אלא להגיש תביעה זו.

 

הנתבעת הכחישה את טענות התובע בכל מכל. לשיטתה:

1.      הצילום נשוא התובענה חסר מקוריות וייחודיות וכי בכל מקרה הגשת תובענה לקבלת פיצויים בסך 40,000 ₪ בגין שימוש חד פעמי לאור ההרשאה שניתנה לנתבעת לעשות שימוש בצילום זה מעידה כי התובענה הוגשה בחוסר תום לב.

2.      ההפגנה המצולמת התקיימה ביוזמת קבוצה המכונה "אנרכיסטים נגד הגדר" וזו אשר שלחה בדואר אלקטרוני בתפוצה רחבה לעיתונות כולה ובין היתר גם לנתבעת את הכתבה בצרוף התמונות מאותו אירוע עם הכיתוב המדוייק  הבא:

"מצורפים:

קובץ וורד עם הודעה לעיתונות

תמונות מההפגנה. קרדיט צילום: אקטיבסטילס.

התמונות הן לשימוש אינטרנט חד פעמי ולא לצורכי ארכיון. לתמונות ברזולוציית דפוס:אורן זיו: 0523767272".

    (ראה נספח 1 לכתב ההגנה)   

3.      מתוך תוכן ההודעה לעיתונות משמע כי המעוניין בצילום ברזולוציית דפוס יכול ליצור קשר עם התובע, אולם התובעת לא עשתה שימוש בהצעה זו אלא עשתה שימוש חד פעמי כפי ההרשאה שניתנה בהודעה.

4.       לכתבה שפרסמה הנתבעת בתאריך 6.8.08 צורף הצילום נשוא התביעה ברזולוציה נמוכה. פרסום הצילום היה כחלק מהכתבה ובלתי נפרד ממנה ונעשה בעקבות הרשאה מפורשת מאת מארגני ההפגנה בצירוף קרדיטציה כפי שהתבקש בהודעה לעיתונות לאקטיבסטילס.

5.      

6.        2

7.      לאחר שהתקבל מכתבו של התובע מתאריך 11.8.08 אצל התובעת אשר בו טען התובע כי הוא בעל הזכויות בצילום וכי נעשה בו שימוש ללא רשותו ומשכך דורש הוא פיצוי בסך 50,000 ₪, הציעה הנתבעת במסגרת משא ומתן לצורכי פשרה מתן קרדיטציה ותשלום בגין שימוש ראוי בסך 1,500 ₪ שהינם סכום הגבוה פי 3 מהמקובל בשוק בגין צילום מסוג זה.

 

בתאריך ה – 15.3.09 התקיים בפני דיון מקדמי, בו, הוצע לצדדים  כי יתנו לבית המשפט לפסוק בסכסוך דנן על דרך הפשרה.

 

דיון
 

הצדדים בחרו, בנסיבות  העניין, לקבל את הצעת ביהמ"ש (התובע ביום 22.3.09 והנתבעת ביום 25.3.09) ולהפקיד את ענייניהם בידי בית המשפט, על מנת שזה יפסוק בהם,  על פי הקבוע בסעיף 79 א' (א) לחוק בתי המשפט.

 

יפה עשו הצדדים שהסכימו לסיים המחלוקת בדרך זו.


בכך שהצדדים הסמיכו את בית המשפט ליתן פסק דין בדרך זו, יש לראות את כל אחד מן הצדדים כמי שמבקש לסיים את הסכסוך שנתגלע בינו לבין חברו בדרך של פשרה ולא בהכרעה שיפוטית חדה ונוקבת. הסכמה זו מקפלת בתוכה את נכונותו של כל צד שלא לעמוד בתוקף על כל טענותיו בבחינת "ייקוב הדין את ההר" ואת נכונותו של כל צד להטות אוזן קשבת לטענות חברו.

 

המשפט מכיר בחשיבות ערך האמת, אך גם ביחסיותו של ערך זה. המשפט מתרחק מערכים מוחלטים ומחפש פשרה – המשקפת את מלוא המורכבות של הקיום האנושי – בין ערכים מתנגשים. דווקא החיפוש אחר ערכים – ובהם החיפוש אחר האמת – מביא את המשפט לצורך הדורש לאזן בין ערכים מתנגשים ( ראה אהרון ברק – על משפט שיפוט ואמת, משפטים כ"ז, (תשנ"ו) 11).  

 

כבר נקבע כי פסיקת בית המשפט בהליך לפי סעיף 79 א' איננה מוגבלת לד' אמותיו של הדין המהותי אלא גם לעקרונות ושיקולים של מוסר, חירות, צדק, שלום ויישור הדורים.

יש אף והפשרה חופפת במלואה את הדין המהותי הנוהג {ראה ע"א 1639/97 אגופוליס נ' הקסטודיה אינטרנציונלה פ"ד נג (1) 337).  וכן ראה ת"א 2014/99 זרוצי נ' שנקמן (טרם פורסם)}.

 

  3

 

גם חז"ל, התלבטו מהי הדרך הנכונה ליישב סכסוכים שהגיעו אל בית הדין וחלקם צידדו בדרך הפשרה. וכך נאמר בגמרה (מסכת סנהדרין, דף ב' עמ' ב'):

"ר' יהשוע בן קרחה אומר: מצווה לבצוע (= להביא לידי פשרה) שנאמר:" אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם" [זכריה,ח'] והלא במקום שיש משפט- אין שלום, ובמקום שיש שלום –אין משפט! אלא איזהו משפט שיש בו שלום? הוי אומר: זה הביצוע(=פשרה)."
 

אי לכך ולאחר ששקלתי את הסיכויים והסיכונים של שני הצדדים {(ראה ת"א (ב"ש)187/93 פרץ אשר נ' קופת חולים של ההסתדרות (טרם פורסם), וכן ראה רע"א 5192/01 די וורלי נ' הלין (טרם פורסם)} ולאחר שעיינתי בכתבי הטענות התרשמתי מטענות הצדדים ומהמסמכים שלפני, הנני קובע שיהיה זה נכון וצודק לחייב את הנתבעת, לשלם לתובע לסילוק כל טענה מכל מין וסוג שהוא הקשורה בתיק זה, סך של 5,400 ש"ח (כולל מע"מ). בנוסף, תשלם הנתבעת לתובע הוצאות המשפט, וכן סך של 1,800 ₪+מע"מ  בעבור שכ"ט עו"ד.

 

התשלום יבוצע תוך 30 יום שאם לא כן יוכל התובע לפתוח תיק הוצאה לפועל  בגין  פסק דין והחוב וישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד לתשלום המלא בפועל.

54678313 המזכירות תשלח פסק דין זה לצדדים בדואר רשום

 קליין מנחם 54678313-47614/08

ניתן היום, י"ב באייר, תשס"ט (6 במאי 2009), בהעדר הצדדים.

מנחם קליין, שופט
 

 

עורכת:  שלומית נחום-שלום

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

סוף עמוד  4

 תא (ת"א) 47614/08 ‏ ‏ אורן זיו נ' מעריב הוצאת ין בע"מ


 

Creative Technology by inManage  |  בניית אתרים   |   פרנקל - משרד עורכי דין, רחוב מגל 36 סביון מיקוד: 5652836 טל: 0737-99-7797 פקס: 0737-99-7794   |   קישורים   |   תנאי שימוש